Minilex - Lakipuhelin

Viivästyskorko kauppahinnalle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun ostaja ei maksa kauppahintaa ajallaan, on myyjällä oikeus vaatia viivästyskorkoa kauppahinnalle viivästyksen kestoajalta. Ostajalla on velvollisuus maksaa kauppahinnalle korkoa riippumatta siitä, miksi hänen maksunsa on viivästynyt eli ostajan vastuu tässä tapauksessa on objektiivinen. Ostaja ei joudu kuitenkaan suorittamaan viivästyskorkoa, jos maksun viivästyminen johtuu lain säännöksestä tai yleisen maksuliikenteen keskeytymisestä tai muusta sen kaltaisesta ylivoimaisesta esteestä. Jos ostaja ei ole voinut maksaa kauppahintaa myyjästä johtuvasta syystä ajallaan, hän ei ole velvollinen maksamaan viivästyskorkoa kauppahinnan erääntymisen jälkeen pidemmältä ajalta kuin siitä päivästä, jona este ostajan tieten on lakannut.

Silloin, kun kauppahinnan eräpäivä on ostajaa sitovasti ennalta määrätty, viivästyskorko alkaa juosta heti kauppahinnan eräpäivästä lukien. Eli myyjän ei tarvitse esittää erillistä vaatimusta maksamisesta aikaansaadakseen ostajalle viivästyskoron maksamisvelvollisuuden kauppahinnan erääntymisen jälkeen. Mikäli taas kauppahinnan eräpäivää ei ole ostajaa sitovasti ennalta määrätty esimerkiksi osapuolten välisessä sopimuksessa, viivästyskorko alkaa juosta yleensä vasta viivästyksen alkamista myöhäisemmästä ajankohdasta lähtien.

Jos myyjä ja ostaja eivät ole sopimuksessaan sopineet, milloin kauppahinta tulee maksaa, on ostajan pääsääntöisesti maksettava kauppahinta vaadittaessa eli välittömästi sen jälkeen, kun myyjä on esittänyt maksua koskevan vaatimuksen. Pääsääntöisesti tässä tapauksessa viivästyskorkoa on maksettava siitä lähtien, kun 30 päivää on kulunut siitä päivästä, jona myyjä lähetti ostajalle laskun tai muutoin vaati kauppahinnan suorittamista. Ostaja ei kuitenkaan ole tällöin velvollinen maksamaan viivästyskorkoa ajalta ennen laskun tai vaatimuksen saapumista hänelle. Ostajalle voi laskun perusteella syntyä velvollisuus viivästyskoron suorittamiseen vain, mikäli lasku sisältää maininnan siitä, että suorituksen viivästymisen tähden saatavalle vaaditaan viivästyskorkoa. Viivästyskorkoa voidaan tietyin edellytyksin sovitella, jos ostaja on luonnollinen henkilö, eikä ostajan ja myyjän välinen kauppa liity ostajan harjoittamaan elinkeinotoimintaan.

Toisaalta myös myyjän on tietyin edellytyksin maksettava viivästyskorkoa ostajalle, jos myyjän on palautettava kauppahinta takaisin. Tällöin myyjä maksaa korkoa siitä päivästä lukien, kun hän vastaanotti maksun.

Viivästyskoron määrä riippuu Euroopan keskuspankin päätösten mukaan määräytyvästä viitekorosta, koska viivästyskorko on seitsemän prosenttia korkeampi, kuin edellä mainittu viitekorko. Osapuolet sopivat usein keskenään viivästyskorosta, ja tällöin viivästykorko määräytyykin sopimuksen mukaisesti, jos korko on lain sallimissa rajoissa. Tarvittaessa kannattaa kääntyä Minilexin lakimiesten puoleen, mikäli sinulla on kysyttävää viivästyskorkoon liittyen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa