Minilex - Lakipuhelin

Tilipäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolain mukaan tiettyjen kirjanpitovelvollisten tulee ilmoittaa jäljennös tilinpäätöksestään rekisteröitäväksi. Tämä koskee sellaisia kirjanpitovelvollisia, joiden toiminnan katsotaan olevan niin merkittävää, että markkinoiden informaation parantamiseksi tietoa tarjotaan myös itse yhteisön ja viranomaistahojen ulkopuolisille. Kuka tahansa voi nimittäin saada nähtäväkseen Patentti ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä niiden yhteisöjen tilinpäätöksen jäljennökset, jotka ovat sen sinne rekisteröineet. Jotkut yhteisömuodot on kuitenkin lainsäädännössä vapautettu tilinpäätöksen rekisteröimisvelvollisuudesta.

Rekisteröintivelvollisuus

Jos kirjanpitovelvollisen tilinpäätökseen on liitetty toimintakertomus, tulee myös toimintakertomus ilmoittaa rekisteröitäväksi. Velvollisuus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröintiin voi seurata ensinnäkin valitusta yhtiömuodosta. Kirjanpitolain mukaan jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on aina ilmoitettava rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle, jos kirjanpitovelvollinen on

 • Osakeyhtiö
 • Osuuskunta
 • Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö
 • Keskinäinen vakuutusyhtiö tai
 • Vakuutusyhdistys.

Kirjanpitolain mukaan yhtiön on lisäksi ilmoitettava tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi, jos päättyneellä tai sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

 • Taseen loppusumma 6 000 000 euroa;
 • Liikevaihto 12 000 000 euroa;
 • Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Myös sellaiset avoimet- ja kommandiittiyhtiöt joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on toinen avoin- tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö, ovat velvollisia tilinpäätöksen ja mahdollisen toimintakertomuksen rekisteröintiin. Käytännössä siis lainsäätäjän pyrkimyksenä on estää osakeyhtiön tilinpäätöksen rekisteröimisvelvollisuuden kiertäminen perustamalla vaikkapa avoimen yhtiön tätä tarkoitusta varten.

Pienyritys

Kirjanpitolain mukaan pienyritys on sellainen kirjanpitovelvollinen jolla sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella ylittyy enintään yksi seuraavista:

 • Taseen loppusumma 6 000 000 euroa
 • Liikevaihto 12 000 000 euroa
 • Tilikauden aikana palveluksessa keskimäärin 50 henkilöä.

Kirjanpitovelvollisen joka on pienyritystä suurempi, eli joka siis täyttää vähintään kaksi yllä mainituista edellytyksistä, on aina ilmoitettava jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle.

Säätiöt

Säätiön velvollisuus tilinpäätöksen rekisteröintiin osana säätiövalvontaa seuraa säätiölaista. Tilinpäätös on lain mukaan ilmoitettava rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tase-erittelyt ovat salassa pidettäviä, mutta vuosiselvitys on julkinen.

Rekisteröinnin määräaika

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen tulee ilmoittaa tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osuuskunnan ja osakeyhtiön määräajoista säädetään erikseen.

Osakeyhtiön on osakeyhtiölain mukaan ilmoitettava tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäviksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Tähän ilmoitukseen on osakeyhtiölain mukaan liitettävä jäljennös tilintarkastuskertomuksesta ja konsernitilintarkastuskertomuksesta sekä hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan kirjallinen ilmoitus tilinpäätöksen vahvistamisen päivämäärästä ja yhtiön voittoa koskevasta yhtiökokouksen päätöksestä.

Viranomainen saa sakon uhalla vaatia osakeyhtiötä täyttämään rekisteröimisvelvollisuutensa. Tämän laiminlyönnin vuoksi osakeyhtiö voidaan lisäksi osakeyhtiölain mukaan asettaa selvitystilaan tai poistaa kaupparekisteristä.

Osuuskunnan tilinpäätös on vahvistettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osuuskunnan on ilmoitettava tilinpäätöksensä rekisteröitäväksi kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.

Jäljennöksen antamisvelvollisuus

Kirjanpitolain mukaan, mikäli kirjanpitovelvollinen on

 • Asumisoikeusyhdistys
 • Asunto-osuuskunta
 • Asunto-osakeyhtiö tai
 • Aunto-osakeyhtiölaissa tarkoitettu osakeyhtiö,

tulee tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaa jäljennös, jos sitä pyydetään. Tämä jäljennös on annettava kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Näiden yllä mainittujen yhtiöiden ei muuten tarvitse ilmoittaa ja rekisteröidä tilinpäätöstään kaupparekisteriin.

Toiminimen ja henkilöyhtiön tapauksessa siis rekisteröinti tulee ajankohtaiseksi vasta siinä vaiheessa, jos toiminta laajenee aikaisemmin tässä artikkelissa määriteltyihin mittoihin. Lisätietoja saat soittamalla lakipuhelimeen.

Vinkit

- Jos kirjanpitovelvollinen on pienyritystä suurempi, tulee myös tämän ilmoittaa tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle.

Varoitukset

- Jos osuuskunta tai osakeyhtiö ei ilmoita tilinpäätöstään rekisteröitäväksi voidaan yritys poistaa kaupparekisteristä. Sekä toimiva yritys, että toimimaton yritys, voivat joutua tähän poistomenettelyyn. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa