Minilex - Lakipuhelin

Tilipäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröinti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolain mukaan tiettyjen kirjanpitovelvollisten tulee ilmoittaa jäljennös tilinpäätöksestään rekisteröitäväksi. Tämä koskee sellaisia kirjanpitovelvollisia, joiden toiminnan katsotaan olevan niin merkittävää, että markkinoiden informaation parantamiseksi tietoa tarjotaan myös itse yhteisön ja viranomaistahojen ulkopuolisille. Kuka tahansa voi nimittäin saada nähtäväkseen Patentti ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä niiden yhteisöjen tilinpäätöksen jäljennökset, jotka ovat sen sinne rekisteröineet. Jotkut yhteisömuodot on kuitenkin lainsäädännössä vapautettu tilinpäätöksen rekisteröimisvelvollisuudesta.

Jos kirjanpitovelvollisen tilinpäätökseen on liitetty toimintakertomus, tulee myös toimintakertomus ilmoittaa rekisteröitäväksi. Velvollisuus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen rekisteröintiin voi seurata ensinnäkin valitusta yhtiömuodosta. Kirjanpitolain mukaan jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta on aina ilmoitettava rekisteröitäväksi patentti- ja rekisterihallitukselle, jos kirjanpitovelvollinen on osakeyhtiö, osuuskunta, keskinäinen vakuutusyhtiö tai vakuutusyhdistys. Velvollisuus tilinpäätöksen rekisteröintiin on myös sellaisilla avoimilla- ja kommandiittiyhtiöillä, joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö. Myös sellaiset avoimet- ja kommandiittiyhtiöt joiden vastuunalaisena yhtiömiehenä on toinen avoin- tai kommandiittiyhtiö, jonka vastuunalaisena yhtiömiehenä on osakeyhtiö, ovat velvollisia tilinpäätöksen ja mahdollisen toimintakertomuksen rekisteröintiin. Käytännössä siis lainsäätäjän pyrkimyksenä on estää osakeyhtiön tilinpäätöksen rekisteröimisvelvollisuuden kiertäminen perustamalla vaikkapa avoimen yhtiön tätä tarkoitusta varten.

Säätiön velvollisuus tilinpäätöksen rekisteröintiin osana säätiövalvontaa seuraa säätiölaista. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö, yksityinen elinkeinonharjoittaja, yhdistys ja sivuliike joutuvat myös rekisteröimään tilinpäätöksensä, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät: Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto on vähintään 73000000e, taseen loppusumma on 3650000 tai yrityksessä työskentelee ainakin 50 henkilöä. Kahden edellä mainituista edellytyksistä on toteuduttava tilikaudella ja sitä edeltävällä tilikaudella, jotta mainitut yhtiömuodot tulisivat velvollisiksi rekisteröimään tilinpäätöksensä. Velvollisuutta tilinpäätöksen rekisteröimiseen ei ole kuitenkaan seuraavilla yhtiömuodoilla: Asunto-osakeyhtiö, kiinteistöyhtiö, asumisoikeusyhdistys asunto-osuuskunta. Näillä on kuitenkin tietyillä edellytyksillä velvollisuus antaa jäljennös tilinpäätöksestä pyynnöstä.

Kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen tulee ilmoittaa tilinpäätös ja toimintakertomus rekisteröitäväksi kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Osuuskunnan ja osakeyhtiön kohdalla sovelletaan niitä koskevien lakien nojalla neljän kuukauden määräaikaa. Mikäli kirjanpitovelvollisen kirjanpito, tilinpäätös, toimintakertomus ja hallinto tarkastetaan tilintarkastuslain mukaisesti, tulee kirjanpitovelvollisen liittää jäljennös tilintarkastuskertomuksesta rekisteröitäväksi ilmoitettavaan tilinpäätökseensä ja toimintakertomukseensa. Nämä velvollisuudet tulee ottaa huomioon aina yritystoimintaa aloitettaessa, mikäli kyseessä ei ole toiminimi tai henkilöyhtiö. Toiminimen ja henkilöyhtiön tapauksessa siis rekisteröinti tulee ajankohtaiseksi vasta siinä vaiheessa, jos toiminta laajenee aikaisemmin tässä artikkelissa määriteltyihin mittoihin. Lisätietoja saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa