Minilex - Lakipuhelin

Ratkaiseva ajankohta virheellisyyden määräytymisessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavaran virheellisyyttä tulee arvioida sen mukaan, millainen tavara on ominaisuuksiltaan silloin, kun vaaranvastuu siirtyy ostajalle. Jos tavara on vaaranvastuun siirtyessä virheettömässä kunnossa, ostajalla ei ole oikeutta vedota virheseuraamuksiin. Yleensä vaaranvastuu siirtyy myyjältä ostajalle, kun ostaja saa tavaran hallintaansa. Vaaranvastuun siirtymisestä voidaan sopia toisinkin osapuolten välillä.

Tavara katsotaan virheelliseksi, jos tavaran virhe on olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle. Tällöin virheestä vastaa myyjä. Virheen ei kuitenkaan ole täytynyt olla havaittavissa kyseisenä ajankohtana. Jos kyseessä on piilevä virhe eli virhe, joka paljastuu vasta myöhemmin, myyjä on siitä vastuussa. Todistustaakka piilevän virheen kohdalla on yleensä ostajalla eli ostajan tulee näyttää, että virhe on ollut olemassa piilevänä jo vaaranvastuun siirtyessä.

Pääsäännöstä poiketen myyjä voi tietyissä tilanteissa joutua vastuuseen myös virheestä, joka on syntynyt vaaranvastuun siirtymisen jälkeen. Ensinnäkin silloin, kun tavaran huononeminen vaaranvastuun siirtymisajankohdan jälkeen johtuu myyjän sopimusrikkomuksesta, ostajalla on oikeus turvautua virhettä koskeviin säännöksiin. Tällainen tilanne on esimerkiksi se, kun tavara rikkoutuu pakkausta avattaessa, ja tavaran rikkoutumisen syy on myyjän huolimaton tavaran pakkaaminen.

Toiseksi, takuu tai muu sen kaltainen myyjän sitoumus saattaa myös tarkoittaa virhearvioinnin kannalta ratkaisevan ajankohdan siirtymistä eteenpäin tietyn määräajan päähän. Tavarassa katsotaan siis olevan virhe, jos tavara huononee takuuaikana ja huononeminen koskee takuun piiriin kuuluvaa ominaisuutta. Tämä koskee lähinnä niin kutsuttua toimivuustakuuta, jossa myyjä on ottanut vastatakseen tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa