Minilex - Lakipuhelin

Pääomalaina kirjanpitolaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääomalaina on osakeyhtiölaissa tarkkaan säädelty oman pääoman kaltainen rahoitusjärjestely, jonka etusija on kaikkia muita velkoja huonompi. Kirjanpitolaki sääntelee sitä, kuinka pääomalainaa käsitellään tilinpäätöksessä. Kirjanpitolakia on muutettu 1.1.2016 ja muutoksia tulee noudattaa ensimmäisen kerran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavina tilikausina.

Pääomalainen merkitseminen taseeseen

Kirjanpitolaissa säädetään siis pääomalainasta ja sen merkitsemisestä taseeseen. Lain mukaan omaan pääomaan saadaan merkitä erilliseksi eräksi sellainen pääomalaina, jota osakeyhtiö tai osuuskunta pitää ehdoiltaan oman pääoman luonteisena siten kuin IAS-asetuksella hyväksytyissä tilinpäätösstandardeissa omaan pääomaan luettavilta arvopapereilta edellytetään. Muussa tapauksessa tällainen laina merkitään vieraaseen pääomaan.

Rajoitukset

Yhdistyksellä tai säätiöllä ei voi olla kirjanpitolain mukaista pääomalainaa. Jos yhdistyksellä tai säätiöllä on laina joka muistuttaa pääomalainaa, merkitään se kuitenkin aina vieraaseen pääomaan. Rajoitteita ei kuitenkaan ole asetettu osakeyhtiöille, eikä osuuskunnille, sillä laissa tarkoitettu pääomalaina on mahdollinen kaikenkokoisille osakeyhtiöille ja osuuskunnille. Kuitenkin, myös osakeyhtiöillä ja osuuskunnilla merkitään muut lainat jotka eivät ole laissa tarkoitettuja pääomalainoja, vieraaseen pääomaan.

Kirjanpitovelvollinen arvioi itse, velkakirjan ehtojen perusteella, pääomalainan paikan

Laki antaa siis mahdollisuuden merkitä oman pääoman ehtoisen pääomalainan omalle rivilleen luettavaksi taseen osoittamaan omaan pääomaan. Lain esitöissä todetaan, että pääomalaina voitaisiin merkitä omaan pääomaan, mikäli se on kirjanpitovelvollisen oman arvion mukaan luonteeltaan oman pääoman ehtoinen arvopaperi, samoin perustein kuin IFRS-sääntelyssä (International Financial Reporting Standards).

IAS-säännöksiä käytetään pääomalainan määrittelyssä ja arvioinnissa, vaikka kirjanpitovelvollinen ei muuten soveltaisi IAS- tai IFRS säännöksiä. IAS on lyhenne International Accounting Standards -nimestä.

IFRS-säännöstön mukaisia merkkejä lainan oman pääoman ehtoisuudelle ovat esimerkiksi olleet:

  • Lainan takaisinmaksun takasijaisuus
  • Eräpäivättömyys sekä
  • Lainalle maksettavan tuoton maksun sitominen osingonmaksuun.

Uusi kirjanpitolaki johtaa siihen, että on olemassa monia tapoja kirjata pääomalaina taseeseen. Merkitsemistavan selvittämisessä tulee huomioida lainaan sovellettavan yhtiöoikeudellisen sääntelyn asettamat raamit, samoin kuin tilinpäätöksen laatimiseen sovellettavan sääntelyn sekä pääomalainan oikeudelliset ja taloudelliset ehdot.

Merkintätapa taseessa vieraaseen pääomaan on edelleen oletus. Koska kirjanpitovelvollinen itse arvioi, merkitäänkö pääomalaina omaan vai vieraaseen pääomaan, voidaan myös täysin oman pääoman ehtoinen pääomalaina kirjata vieraaseen pääomaan. Pääomalainen merkitseminen taseeseen omaan pääoman erilliseksi eräksi perustuu siis kirjanpitovelvollisen omaan harkintaan.

Siinä tapauksessa, että pääomalaina halutaan kirjata taseessa omaan pääomaan, tulee kiinnittää huomiota sen ehtoihin kokonaisuutena. Lisäksi tilinpäätöksen liitetietoihin tulee merkitä pääomalainen keskeiset ehdot.

Yleensä aina pääomalainaan liittyy palautusvelvollisuus, vaikka se onkin viimesijainen verrattuna muihin velkoihin. Jotta pääomalaina voitaisiin merkitä omaan pääomaan, sen täytyy osakeyhtiölain edellytysten lisäksi olla myös eräpäivätön. Useimmissa tapauksissa pelkkä eräpäivättömyys ei vielä riitä, vaan pääomalainan ehtoja tulee muokata siten, että siitä tulee taloudellisesti ja sisällöllisesti arvioituna oman pääoman ehtoisen sijoituksen kaltainen.

Jos pääomalainen merkitseminen taseeseen herättää lisäkysymyksiä, voi neuvoa kysyä ammattilaisilta päivystävästä lakipuhelimesta.

Vinkit

- Jos ulkopuolinen taho on antanut lainalle vakuuden, ei se luultavasti ole oman pääoman ehtoinen. 

Varoitukset

- Verotuksellisesti on vielä epäselvää, miten kohdellaan sitä, että pääomalaina voidaan merkitä taseeseen joko vieraana tai omana pääomana.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa