Minilex - Lakipuhelin

Pääkäsittelyn pitämisen edellytykset hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valitusasiaa käsiteltäessä hovioikeudessa voidaan järjestää suullinen pääkäsittely. Pääkäsittelyssä kuullaan asianosaisia, todistajia ja asiantuntijoita sekä vastaanotetaan muuta selvitystä. Pääkäsittely saadaan rajoittaa koskemaan vain osaa valituksen kohteena olevasta asiasta. Kaikissa tilanteissa pääkäsittelyä ei kuitenkaan toimiteta.

Pääkäsittely toimitetaan ensinnäkin silloin, kun riita-asian asianosainen sitä vaatii. Sitä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa, jos asiassa ei tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua sen vuoksi, että näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä, ja pääkäsittelyn toimittaminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta huomioon ottaen erityisesti asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Mikäli asianosainen valittaa käräjäoikeuden päätöksestä nimenomaan näytön uudelleen arvioinnin vuoksi, on valituksessa kiinnitettävä erityistä huomiota niihin seikkoihin, joiden perusteella käräjäoikeus on asianosaisen mielestä arvioinut näytön virheellisesti. Muussa tapauksessa valitus ja sen perustelut eivät välttämättä vakuuta hovioikeutta siitä, että käräjäoikeuden ratkaisu on perustunut virheelliseen näytön arviointiin. Tällöin pääkäsittely ei välttämättä toimiteta. Asianosaisen on yleensä hyvä antaa valituskirjelmän ja siihen sisältyvän pääkäsittelypyynnön laatiminen asiantuntijan tehtäväksi.

Pääkäsittelyä ei myöskään tarvitse toimittaa, jos vastapuoli on myöntänyt valituksen mukaisen muutoksen asiassa, jossa asianosaisten sovinto on sallittu, sekä silloin, kun pääkäsittelyn toimittamista vaatinut osapuoli on tyytynyt käräjäoikeuden päätökseen, eikä hovioikeus muuta päätöstä tämän vahingoksi. Myöskään silloin, kun valitus koskee vain prosessuaalista menettelyä käräjäoikeudessa, ei pääkäsittelyn toimittaminen ole tarpeen. Jos valitus on selvästi perusteeton tai pääkäsittelyn pitäminen on selvästi tarpeetonta, ei suullista pääkäsittelyä järjestetä, vaan hovioikeus ratkaisee asian kirjallisen aineiston perusteella.

Asianosaisen vaatimuksen lisäksi pääkäsittely voidaan toimittaa virallisen syyttäjän toimesta, jos asiassa on otettava vastaan suullista todistelua ja muulloinkin, kun hovioikeus pitää sitä tarpeellisena. Hovioikeus voi lisäksi omasta aloitteestaan toimittaa pääkäsittelyn, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa