Minilex - Lakipuhelin

Valituksen tutkiminen korkeimmassa oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tavallisesti korkein oikeus tutkii valituksen, kun se on myöntänyt valitusluvan. Korkein oikeus voi myöntää valitusluvan, jos lain soveltamisen kannalta samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saada asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Valituslupa voidaan myöntää myös silloin, kun siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen oikeudenkäyntivirheen tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu tulee purkaa tai poistaa. Lisäksi valituslupa voidaan myöntää muusta painavasta syystä.

Jos oikeus katsoo sen tarpeelliseksi, tulee sen kehottaa muutoksenhakijaa täydentämään valitustaan määräajassa. Valittaja voi riita-asiassa tehdä korkeimmassa oikeudessa sellaisen uuden vaatimuksen, joka perustuu oikeudenkäynnin aikana tapahtuneeseen olosuhteiden muutokseen tai vasta tuolloin hänen tietoonsa tulleeseen seikkaan. Samoin uusien todisteiden ja perusteiden osalta tulee voida osoittaa, ettei niihin ole voitu aikaisemmin vedota. Jos vastapuolelta ei vielä ole pyydetty asiassa vastausta, tulee se tehdä tässä vaiheessa. Vastauksessa vastapuoli esittää näkemyksensä valittajan vaatimuksista ja niiden perusteista. Vastauksessa tulee myös ilmoittaa ne seikat ja todisteet, joihin vastapuoli haluaa kantansa perustaa.

Korkein oikeus tekee ratkaisunsa pääasiassa kirjallisessa menettelyssä esittelijän antaman esittelymuistion ja ratkaisuehdotuksen pohjalta. Korkein oikeus voi toimittaa asiassa suullisen käsittelyn tai katselmuksen, jos se katsoo sen tarpeelliseksi esimerkiksi todistelun vastaanottamiseksi. Korkeimman oikeuden kokoonpanot, joissa riita-asian valituksia tutkitaan, ovat viiden jäsenen kokoonpano, 11 jäsenen vahvennettu jaosto ja täysistunto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa