Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia valittaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeus arvioi käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen sekä menettelyn ja korjaa mahdolliset virheet. Hovioikeuden ratkaisusta on poikkeuksellisesti mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, jossa asiaa arvioidaan vielä kerran. Valittajan on ilmoitettava tyytymättömyytensä käräjäoikeuden ratkaisuun seitsemässä päivässä ratkaisun julkistamisesta. Mahdollista on ilmoittaa tyytymättömyytensä myös vain osaan ratkaisua. Muutoksenhaun rajaaminen onkin melko tehokas tapa säästää kustannuksissa ja ajassa, sillä rajaamalla valituksen ainoastaan niihin kysymyksiin, jotka halutaan saattaa tutkittavaksi, osalliset ja heidän asiamiehensä voivat keskittyä olennaiseen.

Valituskirjelmän sisältövaatimukset on säädetty oikeudenkäymiskaaressa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava yksilöitynä käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta. Lisäksi valituksesta on ilmettävä, mihin kohtiin haetaan muutosta. Asianosaisen on myös ilmoitettava, miten ratkaisua on hänen mielestään muutettava. Muutosvaatimukset on harkittava tarkkaan, sillä hovioikeus ei voi tuomita asiassa enempää tai muuta, kuin mitä valittaja on vaatinut. Jos valittaja on ollut asian kantajana käräjäoikeudessa, lähtökohtaisesti hän ei saa vaatia muuta, kuin mitä hän on vaatinut käräjäoikeudessa.

Valituskirjelmän tulee sisältää asianosaisten nimet ja heidän asiamiehensä yhteystiedot. Prosessiosoite eli se osoite, johon toimitetaan asiaa koskevat tiedoksiannot, on myös ilmoitettava kirjelmässä. Myös asianosaisen tai muun kuultavan yhteystiedot täytyy ilmoittaa hovioikeudelle. Lopuksi asianosaisen tai valituskirjelmän laatineen on allekirjoitettava kirjelmä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Riita-asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, jos esitetyn vaatimuksen ja käräjäoikeuden tuomitseman erotus ei ole yli 10 000 euroa. Jatkokäsittelylupa myönnetään, jos on aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta, lopputuloksen oikeellisuutta ei voida arvioida ilman lupaa, asian tulkinta on tärkeä muiden samanlaisten asioiden kannalta tai on olemassa muu painava syy myöntää lupa.

Hovioikeuden tuomioon ja päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla. Riita-asioissa valittajan on aina pyydettävä valituslupa korkeimmalta oikeudelta. Korkeimmassa oikeudessa valituslupa voidaan myöntää ennakkoratkaisuperusteella, purkuperusteella tai jos on olemassa jokin muu painava syy. Valituskirjelmään kuuluvat valituslupahakemus ja valitus. Valituslupahakemuksessa on mainittava peruste, jolla valituslupaa pyydetään sekä ne syyt, joiden perusteella hän katsoo valitusluvan myöntämiselle olevan peruste. Lisäksi on ilmoitettava se hovioikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan sekä miltä kohdin muutosta haetaan, mitä muutoksia haetaan ja ne perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa