Minilex - Lakipuhelin

Valittaminen korkeimpaan oikeuteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkein oikeus on Suomessa ylin ja viimeinen oikeusaste, joka käsittelee riita-asioita. Hovioikeuden tuomioon ja päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla. Käytännössä kuitenkin useimmissa tapauksissa ylin valitusinstanssi on hovioikeus, sillä korkeimpaan oikeuteen valitettaessa tarvitaan valituslupa, joka myönnetään vain säädetyin edellytyksin.

Hovioikeuden ratkaisuun liitetään valitusosoitus, jossa ohjeistetaan valitusluvan hakemisessa ja valituksen tekemisessä. Muutoksenhakuoikeus on sellaisella asianosaisella, jolle hovioikeuden päätös on joltain osin kielteinen. Jos käräjäoikeuden ratkaisu on tullut asianosaisen hyväksi, mutta hovioikeus muuttaa sitä vastapuolen valituksesta asianosaiselle vastaiseksi, voi asianosainen hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Määräaika valitusluvan pyytämiseen on 60 päivää siitä päivästä, jona hovioikeuden ratkaisu annettiin.

Hakijan on puhevallan menettämisen uhalla viimeistään määräajan päättymispäivänä toimitettava hovioikeuden kirjaamoon korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä, johon on sisällytettävä lupahakemus ja valitus. Muutoksenhakukirjelmään hakijan on liitettävä ne asiakirjat, joista ilmeneviin seikkoihin hakija viittaa perusteinaan. Lupahakemuksessa on myös mainittava se peruste, jolla valituslupaa pyydetään, sekä syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että valitusluvan myöntämiseen on edellä tarkoitettu peruste. Lisäksi on ilmoitettava hovioikeuden ratkaisu, johon hakija tahtoo hakea muutosta. Korkeimman oikeuden on tarvittaessa pyydettävä vastapuolelta kirjallinen vastaus muutoksenhakemukseen. Jos valituslupa on myönnetty, vastapuolelta on aina pyydettävä vastaus, jollei sitä ole tehty jo lupahakemusta käsiteltäessä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa