Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia valitus puhevalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa tavallisesti puhevaltaa käyttää asiaosainen itse. Oikeudenkäynnissä asianosainen toimii omasta puolestaan. Valituksen teko on myös sidoksissa puhevallan käyttämiseen. Valitusoikeus on sillä, joka asiassa on puhevaltaa käyttänyt. Jos asianosainen on itse käyttänyt puhevaltaa aikaisemmin, on hänellä myös oikeus valittaa asiassa. Jos asianosainen on luovuttanut puhevaltansa toiselle, oikeus valituksen tekoon on sillä, joka käyttää puhevaltaa asianosaisen puolesta.

Asianosainen voi olla alaikäinen, jolloin hän on vajaavaltainen. Sama tilanne syntyy myös täysi-ikäisen osalta, joka on julistettu vajaavaltaiseksi. Vajaavaltaisen puhevaltaa käyttää joko edunvalvoja tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen henkilön osalta puhevaltaa käyttää käytännössä huoltaja.

Vajaavaltainen voi kuitenkin käyttää itse puhevaltaa asiassa, jos hänellä on oikeus vallita riidan kohteena olevaa asiaa. Samanlainen tilanne syntyy myös silloin, jos riidan kohteena on oikeustoimi, jonka tekemiseen vajaavaltainen on kelpoinen. Lisäksi, vajaavaltainen 18 vuotta täyttänyt ja asian merkityksen ymmärtävä henkilö saa käyttää yksin puhevaltaa itseään koskevassa asiassa. Myös 15 vuotta täyttänyt saa käyttää itsenäisesti puhevaltaansa huoltajansa ohella itseään koskevassa asiassa.

Täysivaltaisen edunvalvoja käyttää päämiehen ohella puhevaltaa asioissa, jotka voidaan katsoa kuuluvan hänen tehtäviinsä. Tilanteissa, joissa päämies ja edunvalvoja ovat eri mieltä, päämiehen mielipide on ratkaiseva, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa