Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valitus ja puhevalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa puhevaltaa käyttää pääsääntöisesti asianosainen itse eli asianosainen toimii oikeudenkäynnissä omasta puolestaan. Tällöin asianosainen vastaa myös valituksen tekemisestä käräjäoikeuden tai hovioikeuden ratkaisusta. Jos asianosainen ei itse käytä puhevaltaa riita-asiassa, oikeus valituksen laatimiseen on henkilöllä, joka käyttää asiassa puhevaltaa asianosaisen puolesta.

Jos asianosainen on vajaavaltainen eli alaikäinen tai täysi-ikäinen, joka on julistettu vajaavaltaiseksi, vajaavaltaisen puhevaltaa käyttää edunvalvoja tai muu laillinen edustaja. Jos riita-asia koskee alaikäistä henkilöä, tämän puhevaltaa käyttää kuitenkin huoltaja tai muu laillinen edustaja. Edunvalvoja valvoo nimensä mukaisesti päämiehen etua ja hänet valtuutetaan yleensä huolehtimaan esimerkiksi päämiehen omaisuudesta ja taloudellisista asioista. Tuomioistuin voi omasta aloitteestaan määrätä asianosaiselle edunvalvojan, jos asianosainen on terveydellisistä syistä kykenemätön valvomaan etuaan oikeudenkäynnissä.

Vajaavaltainen käyttää itse yksin puhevaltaansa, jos hänellä on oikeus vallita sitä, mikä on riidan kohteena. Tämä tarkoittaa sitä, että vajaavaltaisella on oikeus määrätä riidan kohteesta eli esimerkiksi päättää tietyn omaisuuden käytöstä. Vajaavaltainen käyttää itse yksin puhevaltaansa myös silloin, jos riita koskee oikeustointa, kuten esimerkiksi kauppaa, luovutusta tai muuta sopimusta, jonka tekemiseen hänellä on kelpoisuus. Jos vajaavaltainen on täyttänyt 18 vuotta ja kykenee ymmärtämään asian merkityksen, vajaavaltainen käyttää silloinkin itse yksin puhevaltaa häntä itseään koskevassa asiassa. Jos alaikäinen on täyttänyt 15 vuotta, hän käyttää huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella itsenäisesti puhevaltaansa häntä itseään koskevassa asiassa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos edunvalvoja on määrätty täysivaltaiselle, edunvalvoja käyttää päämiehensä ohella itsenäisesti puhevaltaa asioissa, jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja hänen päämiehensä ovat puhevaltaa käyttäessään eri mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi julistamalla, edunvalvoja käyttää yksin päämiehen puhevaltaa asiassa, josta päämiehellä ei ole oikeutta päättää. Edunvalvoja ja hänen päämiehensä käyttävät kuitenkin yhdessä puhevaltaa asiassa, josta heidän tulee yhdessä päättää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa