Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja rajoitettu valituslupa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Valitettaessa hovioikeuden riita-asiassa antamasta ratkaisusta korkeimpaan oikeuteen tarvitaan aina valituslupa, jos hovioikeus ei ole ratkaissut asiaa ensimmäisenä oikeusasteena. Valituslupa voi koskea hovioikeuden ratkaisua kokonaisuudessaan tai se voi olla rajoitettu koskemaan vain tiettyä osaa siitä.

Valituslupa voidaan myöntää, jos kyse on ennakkoratkaisusta eli jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Valituslupa voidaan myöntää myös silloin, jos siihen on erityistä aihetta asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- tai muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu olisi purettava tai poistettava, tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy. Korkein oikeus ei voi lain mukaan myöntää valituslupaa muilla kuin edellä mainituilla perusteilla.

Valituslupa voidaan rajoittaa koskemaan osaa hovioikeuden ratkaisusta tai sellaista kysymystä, jonka ratkaiseminen on tarpeen oikeuskäytännön ohjaamiseksi tai muutoin valituslupaperusteen kannalta. Tällöin korkein oikeus antaa ratkaisun vain tiettyyn kysymykseen, jolloin hovioikeuden ratkaisu jää voimaan muiden kysymysten osalta. Jos valituslupa rajoitetaan koskemaan tiettyä kysymystä, korkein oikeus voi muilta osin perustaa ratkaisunsa valituksen alemman tuomioistuimen ratkaisussa todettuihin seikkoihin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »