Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valituksen liitteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valitettaessa käräjäoikeuden riita-asiassa antamasta ratkaisusta hovioikeuteen on laadittava valituskirjelmä. Kirjelmässä tulee mainita ratkaisu, johon muutosta haetaan sekä miltä kohdin ratkaisuun haetaan muutosta. Lisäksi tulee ilmoittaa mitä muutoksia ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteilla. Valittajan on myös mainittava miltä osin käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ovat valittajan mielestä virheelliset. Kirjelmässä tulee olla ilmoitettuna todisteet, joihin halutaan nojautua ja mitä todisteilla halutaan näyttää toteen.

Valitukseen on liitettävä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa ja joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa, sekä jäljennös kirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista. Uusiin seikkoihin vedottaessa on valittajan pystyttävä esittämään todennäköiseksi se, ettei hän ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen alemmassa tuomioistuimessa tai että hänellä on ollut muuten pätevä syy olla tekemättä niin. Jäljennöstä tuomiosta tai pöytäkirjasta ei tarvitse liittää valituskirjelmään.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa