Minilex - Lakipuhelin

Hovioikeuden ratkaisu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hovioikeus antaa valitusasian käsittelyn päätteeksi asiaa koskevan ratkaisunsa. Silloin, kun valitusasiassa on toimitettu pääkäsittely, hovioikeus voi julistaa tuomionsa suullisesti pääkäsittelyn jälkeen. Tällöin ratkaisu julistetaan päätösneuvottelun päätyttyä. Usein hovioikeuden tuomio annetaan kansliassa ja ratkaisu lähetetään niille, jotka ovat hovioikeudessa käyttäneet asiassa puhevaltaa.

Julistettu ratkaisu päivätään julistamispäivälle ja kansliassa annettu ratkaisu sille päivälle, jona se on asianosaisten saatavissa. Tuomio ja lopullinen päätös on annettava 30 päivän kuluessa pääkäsittelyn päättymispäivästä. Jos ratkaisua ei voida erityisestä syystä antaa sanotussa määräajassa, se on annettava niin pian kuin mahdollista. Päätösneuvottelu on kuitenkin pidettävä heti pääkäsittelyn päätyttyä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Hovioikeus voi tuomiossaan hyväksyä käräjäoikeuden ratkaisun, mikä tarkoittaa sitä, että asia jää käräjäoikeuden ratkaisun mukaiseksi. Silloin, kun hovioikeus on katsonut, että käräjäoikeuden ratkaisu on oikea, sen ei tarvitse perustella päätöstä uudelleen, jos myös käräjäoikeuden perustelut ovat sen mielestä oikeat. Tällöin riittää  ilmoitus siitä, että käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuus on tutkittu ja ettei ole ilmennyt aihetta ratkaisun muuttamiseen.

Jos käräjäoikeuden päätöstä muutetaan tai asia palautetaan, tulee hovioikeuden perustella päätöksensä niin tosiseikkojen, todisteiden kuin sovellettujen lainkohtienkin osalta. Muutoinkin hovioikeuden ratkaisulta edellytetään pitkälti samoja seikkoja kuin käräjäoikeuden ratkaisulta. Hovioikeus voi myös päättää asian palauttamisesta käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi, jos alioikeudessa noudatettu menettely ei ole ollut lainmukainen, tai jos käräjäoikeus on jättänyt asian tutkimatta, vaikka sen olisi tullut se tutkia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa