Minilex - Lakipuhelin

Korkeimman oikeuden ratkaisu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valituksen johdosta korkein oikeus antaa asiassa ratkaisunsa, jolla se hyväksyy tai hylkää valituksen tai jättää sen tutkimatta tai sillensä. Tuomiolla voidaan muuttaa hovioikeuden ratkaisua joltain osin, tai sillä voidaan kumota hovioikeuden tuomio siten, että käräjäoikeuden antama ratkaisu jää voimaan. On myös mahdollista, että hovi- ja käräjäoikeuden ratkaisut kumotaan ja laaditaan kokonaan uusi tuomiolauselma.

Korkeimman oikeuden ratkaisu saadaan kirjoittaa ottamatta siihen selostavaa osaa ja se saadaan liittää hovioikeuden ratkaisuun. Kuitenkin, jos hovioikeuden tuomioon tehdään muutoksia, nämä muutokset merkitään yleensä tuomiolauselmaan. Samoin tuomiolauselmassa lausutaan korkeimmassa oikeudessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Käytännössä korkeimman oikeuden vuosikirjoissa julkaistut ratkaisut sisältävät yleensä myös selostuksen asian käsittelyn aikaisemmista vaiheista. Ratkaisu voidaan myös päättää julkaista ennakkopäätöksenä.

Kun riita-asiassa vain toinen asianosainen on hakenut muutosta, ei korkein oikeus voi muuttaa tuomiota tämän vahingoksi. Korkein oikeus voi päätyä myös asian palauttamiseen alemman tuomioistuimen uudelleen käsiteltäväksi joko osittain tai kokonaan siellä tapahtuneen menettelyvirheen johdosta. Koska korkein oikeus on ylintä tuomiovaltaa käyttävä tuomioistuin, eikä sen ratkaisuihin voi hakea muutosta normaalia muutoksenhakutietä, tulevat sen ratkaisut heti voimaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa