Minilex - Lakipuhelin

Takaisinsaanti on muutoksenhakukeino yksipuoliseen tuomioon

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosainen, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, ei saa valittaa siitä, vaan hänellä on oikeus hakea takaisinsaantia siinä tuomioistuimessa, joka on antanut yksipuolisen tuomion. Takaisinsaantia on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun takaisinsaannin hakija todisteellisesti on saanut tiedon yksipuolisesta tuomiosta. Takaisinsaannin keinoin asia voidaan saada takaisin tuomioistuimen tutkittavaksi. Asianosaisella, jota vastaan asiassa on annettu toistamiseen yksipuolinen tuomio, ei kuitenkaan enää ole oikeutta takaisinsaantiin.

Jos yksipuolinen tuomio on annettu siitä syystä, että asianosainen ei ole noudattanut kehotusta antaa kirjallinen vastaus tai saapua tuomioistuimeen, hakemuksessa on mainittava sellainen syy tuomion muuttamiselle, jolla olisi voinut olla merkitystä asiaa ratkaistaessa. Jos yksipuolinen tuomio on annettu sen vuoksi, että asianosainen ei ole antanut kirjallista lausumaa, jossa ilmenee hänen kantansa pyynnössä esitettyihin kysymyksiin, hänen kantansa on ilmettävä takaisinsaantia koskevasta hakemuksesta. Jos asianosaisen takaisinsaantihakemus on näiltä osin puutteellinen, tuomioistuimen on kehotettava hakijaa korjaamaan puute määräajassa sen uhalla, että hakemus muuten jätetään tutkimatta. Hakijalle on myös ilmoitettava, millä tavoin hakemus on puutteellinen. Takaisinsaantiasiaa käsiteltäessä ei saa myöskään esittää sellaisia uusia vaatimuksia tai perusteita tai ilmoittaa sellaisia todisteita, joita ei olisi saanut esittää tai ilmoittaa siinä käsittelytilaisuudessa, jossa yksipuolinen tuomio annettiin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos takaisinsaantia haetaan asiassa, jossa se, jonka hyväksi yksipuolinen tuomio on annettu, on valittanut, alioikeuden on heti ilmoitettava siitä hovioikeudelle tai, jos asia on saatettu korkeimman oikeuden tutkittavaksi, korkeimmalle oikeudelle. Asia on palautettava alioikeuteen takaisinsaantiasian yhteydessä käsiteltäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa