Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia ja osittain valituslupa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valituslupa tarvitaan haettaessa muutosta hovioikeuden toisena asteena ratkaisemaan riita-asiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että valittaminen korkeimpaan oikeuteen on mahdollista vain siinä tapauksessa, että korkein oikeus myöntää valitusluvan. Lupaperusteita ovat ennakkopäätösperuste, purkuperuste sekä muu painava syy.

Valituslupa voidaan myöntää, jos lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeudenkäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia korkeimman oikeuden ratkaistavaksi. Vaihtoehtoisesti valituslupa voidaan myöntää, jos siihen on erityistä aiheitta asiassa tapahtuneen oikeudenkäynti- taikka muun virheen takia, jonka perusteella ratkaisu voitaisiin purkaa tai poistaa, tai jos valitusluvan myöntämiseen on muu painava syy.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Valituslupa voidaan myöntää myös osittain. Tämä tarkoittaa sitä, että vain tietty rajattu osa asiasta käsitellään korkeimmassa oikeudessa. Näin valituslupa voidaan rajoittaa koskemaan ainoastaan osaa hovioikeuden ratkaisusta taikka kysymystä, jonka ratkaiseminen on tarpeen oikeudenkäytännön ohjaamiseksi taikka muutoin tarpeen valituslupaperusteen kannalta. Osittaisen valitusluvan tapauksessa korkein oikeus voi muilta osin asiassa perustaa ratkaisunsa valituksenalaisen asian jo aikaisemmin todettuihin seikkoihin. Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on 60 päivää hovioikeuden ratkaisun antamisesta. Valituskirjelmä, joka sisältää valituslupahakemuksen ja valituksen, toimitetaan hovioikeuden kirjaamoon ja osoitetaan korkeimmalle oikeudelle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa