Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia valitus ja uudet todisteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa voi valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen. Mahdollista on myös valittaa aina korkeimpaan oikeuteen asti, jos valittaja saa valitusluvan. Käräjäoikeuden ratkaisusta saa valittaa, jollei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Oikeudenkäymiskaaressa annetaan asianosaiselle ohjeita muutoksenhakua varten. Käräjäoikeuden ratkaisuun tulee ilmoittaa tyytymättömyytensä, jonka jälkeen voi laatia valituskirjelmän. Valituskirjelmä sisältää perustelut jatkokäsittelyluvan myöntämiselle sekä itse valituksen. Valitus sisältää yksilöidyn ratkaisun, johon haetaan muutosta. Valituksesta on lisäksi käytävä ilmi, mihin ratkaisun osaan haetaan muutosta.

Lähtökohtaisesti uusiin todisteisiin vetoaminen on kiellettyä riita-asian valituksen yhteydessä. Asiaa arvioidaan siis alemmassa asteessa esitettyjen todisteiden valossa. Riita-asiassa uusiin todisteisiin saa vedota valituksen yhteydessä, mikäli valittaja ei ole kyennyt vetoamaan todisteeseen tai asiaan alemmassa tuomioistuimessa. Myös pätevä syy siihen, että alemmassa oikeusasteessa ei vedottu todisteeseen saattaa muodostaa oikeuden vedota asiaan myöhemmin valituksen yhteydessä tai ylemmän tuomioistuimen käsittelyssä.

Valittajan on valituskirjelmässä perusteltava, miksei hän ole vedonnut asiaan alemmassa tuomioistuimessa. Perustelut muodostavat pohjan arvioinnille siitä, saako uusiin todisteisiin vedota myöhemmässä oikeudenkäynnissä ylemmässä tuomioistuimessa. Valittajan on saatettava todennäköiseksi, että hän ei ole voinut vedota asiaan aikaisemmin. Hakijan on ilmoitettava uudet todisteet valituskirjelmässä ja lisäksi mainittava, mitkä seikat hän tahtoo näyttää niillä toteen.

Tällä niin kutsutulla prekluusiouhalla (kielto esittää uusia todisteita myöhemmin) pyritään siihen, että asianosaiset esittäisivät kaiken oikeudenkäyntiaineiston mahdollisimman aikaisin. Tämä taas nopeuttaa oikeudenkäyntiä ja vähentää osapuolten oikeudenkäyntikuluja. Lisäksi pyritään tasapuolisuuteen oikeudenkäynnissä, jotta molemmilla osapuolilla olisi mahdollisuus tutustua vastapuolen esittämään aineistoon ja puolustautua asiassa. Kaikki asiaan liittyvät seikat tulisi selvittää jo käräjäoikeudessa huolella ja siksi uusien todisteiden tuominen hovioikeuskäsittelyyn on poikkeus pääsäännöstä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa