Minilex - Lakipuhelin

Valituslupaperusteet korkeimmassa oikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka päätöksillä pyritään selventämään sellaisia kysymyksiä, joihin laki ei anna selvää vastausta. Tämän vuoksi asiassa tulee saada korkeimmalta oikeudelta valituslupa, jotta asia voidaan käsitellä siellä. Valitusluvan myöntämisperusteita on kolme, joista tärkein on ennakkoratkaisuperuste. Sen mukaan valituslupa voidaan myöntää, jos lain soveltamisen kannalta tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saada asia korkeimman oikeuden tutkittavaksi. Niin sanotun ennakkoratkaisuperusteen tapauksissa asiaan soveltuu jokin oikeusohje, jonka tulkinta on epäselvää tai jota sovelletaan epäjohdonmukaisesti. Toiseksi valituslupa voidaan myöntää purkuperusteella eli silloin, kun asiassa annettu tuomio olisi poistettavissa tapahtuneen menettelyvirheen takia, tai jos purettavassa tuomiossa on aineellinen virhe. Kolmanneksi valituslupa voidaan myöntää, jos siihen on muu painava syy. Muu painava syy tarkoittaa käytännössä asianosaiselle erityisen tärkeää asiaa, jossa annettu tuomio on selvästi kohtuuton tai epäoikeudenmukainen. Jos jokin näistä valituslupaperusteista on käsillä, korkein oikeus voi myöntää valitusluvan. Vaikka valituslupa myönnettäisiinkin, se ei automaattisesti tarkoita sitä, että hovioikeuden tuomiota muutettaisiin, vaan korkein oikeus voi esimerkiksi haluta vahvistaa ennakkoratkaisulla hovioikeuden noudattaman laintulkinnan. Purkuperustetta ja painava syy -perustetta sovelletaan harvoin. Niillä valituslupa voidaan myöntää lähinnä silloin, kun ilmenee tarvetta oikaista selvästi virheellisiä ratkaisuja.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa