Minilex - Lakipuhelin

Uudet todisteet riita-asian valituksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiassa valittaja ei lähtökohtaisesti saa hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa vedota valituksessaan uusiin todisteisiin eli sellaisiin seikkoihin tai todisteisiin, joita ei ole esitetty alemmassa tuomioistuimessa. Uusiin todisteisiin vetoaminen on kuitenkin poikkeuksellisesti sallittua silloin, jos on todennäköistä, että valittaja ei ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen alemmassa tuomioistuimessa tai että hänellä on ollut pätevä aihe olla tekemättä niin.

Jos valittaja vetoaa riita-asiassa uuteen seikkaan tai todisteeseen, jota ei ole esitetty alemmassa tuomioistuimessa, hänen on valituskirjelmässään ilmoitettava, miksi siihen vetoaminen olisi sallittua hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa. Valittajan tulee siis vakuuttaa hovioikeus tai korkein oikeus siitä, että hän ei ole voinut vedota seikkaan tai todisteeseen aikaisemmin, tai että hänellä on ollut pätevä syy olla tekemättä niin. Jos tuomioistuin ei pidä todennäköisenä, että valittajalla on ollut tällainen pätevä syy, ei uusiin seikkoihin tai todisteisiin vetoaminen ole sallittua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa