Minilex - Lakipuhelin

Riita-asia valitus liitteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian valituskirjelmä tehdään, mikäli käräjäoikeuden riita-asian ratkaisusta halutaan valittaa hovioikeuteen. Myös hovioikeuden ratkaisusta on mahdollista valittaa korkeimpaan oikeuteen, mikäli korkein oikeus myöntää valitusluvan. Käräjäoikeuden ratkaisusta on valitettava, jotta saa asiansa käsitellyksi hovioikeudessa. Tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden ratkaisuun on ensimmäinen vaihe valitusmenettelyssä. Jos ilmoitusta tyytymättömyydestä ei tehdä, menettää asianosainen puhevaltansa asiassa ja käräjäoikeuden tuomio tulee lainvoimaiseksi. Asiassa tehtävän valituskirjelmän tulee sisältää määrätyt asiat sekä liitteet. 

Valituskirjelmän sisältövaatimukset on säädetty oikeudenkäymiskaaressa. Valituskirjelmässä on ilmoitettava yksilöitynä käräjäoikeuden ratkaisu, johon haetaan muutosta. Lisäksi valituksesta on ilmettävä, mihin kohtiin haetaan muutosta. Asianosaisen on myös ilmoitettava, miten ratkaisua on muutettava. Kirjelmässä tulee ilmoittaa peruste jatkokäsittelyluvan myöntämiselle sekä ne syyt, joiden nojalla peruste on olemassa, mikäli ne eivät käy kirjelmästä muutoin ilmi. Riita-asian valituskirjelmään on liitettävä ainoastaan ne asiakirjat, joihin hän muutoksenhakemuksessaan vetoaa ja joita ei ole esitetty käräjäoikeudessa. Nykyisin siis ei ole enää tarpeellista liittää jäljennöstä tuomiosta tai pöytäkirjasta. Liitettävät asiakirjat ovat uutta aineistoa ja niihin vetoaminen on rajoitettua. Uusien todisteiden tuominen valitukseen vaatii perustellun syyn siihen, miksei todisteita ole tuotu ilmi jo alemmassa tuomioistuimessa. Lisäksi valituskirjelmään on liitettävä jäljennös kirjelmästä ja siihen liitetyistä asiakirjoista. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa