Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian valitus ja vaatimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian valitukseen on sisällyttävä valittajan vaatimus. Valittaessaan käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen valittajan on laadittava valituskirjelmä, jossa hänen tulee ilmoittaa vaatimuksensa perusteluineen.

Valittajan on valituskirjelmässä ilmoitettava muutoksenhaun kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu, sen kohdat, joihin muutosta haetaan, sekä ne muutokset perusteineen, joita käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi. Vaaditut muutokset ja niiden perustelut on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella. Tarvittaessa on myös ilmoitettava ne kohdat, joiden osalta käräjäoikeuden perusteet ovat virheelliset. Pelkkä yleisluonteinen viittaus käräjäoikeuden päätöksen virheellisyyteen ei ole riittävä. Tämä on tärkeää, sillä valittajan muutosvaatimukset sitovat hovioikeutta. Hovioikeus ei voi tuomita muuta tai enempää kuin valittaja on vaatinut. Valittaja, joka on käräjäoikeudessa toiminut kantajana, ei voi myöskään pääsääntöisesti vaatia muuta kuin sen, mitä hän on käräjäoikeudessa esittämässään kanteessa vaatinut. Valituskirjelmästä on lisäksi käytävä selvästi ilmi, onko käräjäoikeuden päätös virheellinen todistelun arvioinnin eli näytön vai lainsoveltamisen osalta.

Valituksen asianmukainen laatiminen vaatii tarkoin perehtymistä käräjäoikeuden ratkaisuun sen selvittämiseksi, sisältääkö ratkaisu seikkoja, joita ei ole tarpeellista viedä hovioikeuden tutkittavaksi. Valitus tuleekin rajata koskemaan vain sellaisia seikkoja, jotka ovat asianosaisten välillä riitaisia hovioikeudessakin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa