Minilex - Lakipuhelin

Ostajan oikeus vahingonkorvaukseen myyjän viivästyksen seurauksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajalla on oikeus saada korvausta vahingosta, joka aiheutuu myyjän viivästyksen vuoksi. Viivästys voi johtua myös henkilöstä, jota myyjä on käyttänyt apunaan sopimuksen tai sen osa täyttämisessä, sekä myyjän tavarantoimittajasta tai muusta aiemmasta myyntiportaasta. Myyjä vastaa myös näiden tahojen aiheuttamasta viivästyksestä.

Myyjän viivästyksen vuoksi ei kuitenkaan korvata välillistä vahinkoa. Välillisenä vahinkona pidetään muun muassa vahinkoa, joka johtuu tuotannon keskeytymisestä tai voittoa, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus toisen henkilön kanssa on jäänyt täyttämättä oikein.

Myyjä voi vapautua vahingonkorvausvastuusta vain, mikäli kykenee osoittamaan, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Tällaisia päteviä syitä tavaran luovutuksen viivästymiselle ovat muun muassa hirmumyrsky tai yleisen liikenteen odottamaton keskeytyminen. Ostajalla on kuitenkin aina oikeus vahingonkorvaukseen, jos viivästys tai vahinko johtuu myyjän huolimattomuudesta.

Jos myyjä havaitsee, ettei hän kykene täyttämään sopimusta eli toimittamaan tavaraa ostajalle sovitussa ajassa, on hänen ilmoitettava ostajalle tällaisesta esteestä ja sen vaikutuksesta sopimuksen täyttämismahdollisuuksiin. Jos tällaista ilmoitusta ei anneta ostajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun este on tullut tai sen olisi pitänyt tulla myyjän tietoon, ostajalla on oikeus saada korvaus vahingosta, joka olisi ollut vältettävissä myyjän ilmoittaessa esteestä ajoissa. Myyjän on oltava tarkkana ja otettava mahdollisimman nopeasti yhteyttä ostajaan, kun tavaran luovuttaminen tai toimitus tulee viivästymään. Näin myyjä voi pienentää omaa vahingonkorvaustaakkaansa.

Siinä tapauksessa, että tavara on luovutettu liian myöhään, ostaja ei saa vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa luovutuksesta tiedon saatuaan ilmoita myyjälle, että hän haluaa vaatia vahingonkorvausta. Jos ostaja purkaa kaupan viivästyksen vuoksi, hän ei kuitenkaan ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta. Vahingonkorvausvaatimus on useimmiten yhdistettävissä esimerkiksi samaan vaatimukseen, jolla ostaja vaatii kaupan purkua.

Perusperiaate vahingonkorvausta vaatiessa on se, että ostaja saatetaan siihen tilaan, jossa hän olisi ollut ilman vahinkoa eli viivästyksen aiheuttamia menetyksiä. Jos viivästyksestä ei aiheudu merkittäviä vahinkoja ostajalle, ei hän yleensä voi vaatia itselleen vahingonkorvausta myyjältä. Toisaalta ostaja ei saa myöskään rikastua myyjän vahingonkorvausvastuun avulla. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa