Minilex - Lakipuhelin

Ostajan myötävaikutusvelvollisuus irtaimen kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun ostaja ja myyjä sopivat tekevänsä kaupat keskenään, syntyy molemmille oikeuksien ohella myös velvollisuuksia. Ostajalla on kauppahinnan maksamisen ohella velvollisuus auttaa myyjää toteuttamaan sovittu irtaimen kauppa eli velvollisuus myötävaikuttaa siihen, että kauppa onnistuu mutkattomasti. Tätä kutsutaan ostajan myötävaikutusvelvollisuudeksi. Sopimuksen täyttäminen vaatii yleensä molempien sopimuksen osapuolten yhteistyötä ja myötävaikutusta, sekä toistuvaa yhteydenpitoa osapuolten välillä. Ostajan rooli on harvoin passiivinen, sillä hänellä on usein sopimukseen perustuvia, kaupan kohteena olevan tavaran valmistukseen ja kuljetukseen liittyviä velvollisuuksia.

Ostajan tulee myötävaikuttaa kauppaan sillä tavoin, kuin voidaan kohtuudella edellyttää, jotta myyjä voi täyttää sopimuksen. Ostajan tulee esimerkiksi hankkia tarvittavat luvat, mikäli kaupan kohteena olevan tavaran omistaminen vaatii sellaista. Mikäli myyjä tarvitsee ostajalta piirustuksia tavaran valmistamista tai muokkaamista varten, myös tällainen piirustusten toimittaminen on ostajan velvollisuus. Ostajan myötävaikutusvelvollisuuteen kuuluu myös velvollisuus noutaa tai vastaanottaa tavara ajoissa sovitusta paikasta.

Ostaja ei kuitenkaan ole velvollinen myötävaikuttamaan kauppaan, jos sille on olemassa este, tai jos myötävaikuttaminen vaatisi ostajalta kohtuuttomia uhrauksia. Jos ostaja ei saa piirustuksia ajoissa, ei myyjä voi vaatia ostajaa kaupan täyttämistä, vaan tällöin kauppa keskeytyy tai purkautuu. Jos este poistuu, eli piirustukset saapuvat vihdoin ja viimein ostajalle, astuu myötävaikutusvelvollisuus takaisin kuvioihin, ja kauppa on vietävä loppuun sopimuksen mukaisesti.

Myötävaikutusvelvollisuudella ei näin ollen viitata kaikkiin sopimuksesta seuraaviin sivuvelvollisuuksiin, joita ostajalla voi olla esimerkiksi sopimuksesta johtuen. Myötävaikutusvelvollisuuden tarkoituksena on taata, että ostaja täyttää sellaiset velvollisuutensa, joiden avustuksella ja myötävaikutuksella myyjä kykenee omalta osaltaan täyttämään sopimuksen. Ostajan velvollisuus myötävaikuttaa kauppaan kohdistuu tavaran luovutusta edeltävään aikaan.

Jos sinulla on kysyttävää ostajan myötävaikutusvelvollisuuteen liittyen, kannattaa kääntyä Minilexin lakimiesten puoleen. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa