Minilex - Lakipuhelin

Ostajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin seuraukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos ostaja rikkoo myötävaikutusvelvollisuutensa, on myyjällä oikeus pitäytyä sopimuksessa ja hän voi vaatia ostajaa täyttämään velvollisuutensa. Mikäli ostaja ei kuitenkaan täytä myötävaikutusvelvollisuuttaan sovitun ajan sisällä, voi myyjä antaa lisäaikaa tai purkaa kaupan ja vaatia mahdollisesti vahingonkorvausta.

Ostaja voi kuitenkin vapautua myötävaikutusvelvollisuudesta, mikäli ostajan suoritukselle on olemassa este, jota ei voi voittaa tai jos velvollisuuden täyttäminen vaatisi ostajalta kohtuuttomia uhrauksia. Ostajalla on tällainen este esimerkiksi silloin, jos hän ei saa viranomaisilta tarvittavia lupia, jotta voisi omistaa kaupan kohteena olevan tavaran. Jos este poistuu, eli ostaja saakin tarvittavat luvat, on ostaja jälleen myötävaikutusvelvollisuuden alaisuudessa. Myös myyjän passiivisuus voi aikaansaada sen, että myyjä menettää oikeuden ostajan myötävaikutusvelvollisuuteen vetoamiseen. Näin tapahtuu, jos myyjä viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä maksun eräännyttyä.

Ostajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönnin vuoksi myyjällä voi olla oikeus kaupan purkamiseen. Tämä kuitenkin edellyttää, että sopimusrikkomuksella on myyjälle olennainen merkitys ja ostaja käsitti tämän tai hänen olisi pitänyt käsittää se. Myyjä saa purkaa kaupan myös silloin, jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa ajoissa ja että ostajan pysyminen aikataulussa oli sopimuksen tai olosuhteiden perusteella erityisen tärkeää.

Toinen vaihtoehto kaupan purkamiseen sijaan on, että myyjä antaa ostajalle lisäaikaa myötävaikuttaa kauppaan. Jos ostaja ei täytä myötävaikutusvelvollisuuttaan lisäajan kuluessa, kuten esimerkiksi nouda tavaraa, voi myyjä purkaa kaupan lisäajan päätyttyä. Myyjä voi purkaa kaupan jo annetun lisäajan aikana, jos ostaja ilmoittaa, ettei tule täyttämään velvollisuuksiaan.

Mikäli myyjä haluaa turvautua oikeuteensa purkaa kauppa sen jälkeen, kun ostaja on täyttänyt myötävaikutusvelvollisuutensa liian myöhään, hänen tulee ilmoittaa ostajalle kaupan purkamisesta kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän sai tietää myötävaikutusvelvollisuuden täyttämisestä. Jos myyjä ei kyseistä ilmoitusta tee, hän menettää purkuoikeutensa.

Ostajalle voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus myötävaikutusvelvollisuuden rikkomisesta. Myyjälle aiheutuvien välittömien vahinkojen osalta ostaja voi vapautua vahingonkorvausvelvollisuudesta vain, mikäli hän osoittaa sopimusrikkomuksen johtuvan hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä. Sitä vastoin ostajan vastuun syntymisen edellytyksenä myyjälle aiheutuvasta välillisestä vahingosta on tuottamus, eli tahallisuudesta tai huolimattomuudesta johtuva vahinko. Mikäli myyjä vaatii vahingonkorvausta sen jälkeen, kun ostaja on täyttänyt myötävaikutusvelvollisuutensa, täytyy myyjän ilmoittaa vaatimuksestaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän sai tiedon suorituksesta. Kyseistä ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan antaa erikseen, jos myyjä aikoo purkaa kaupan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa