Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulut käräjäoikeudessa muodostuvat oikeudenkäyntimaksusta, todistajille maksettavista korvauksista, mahdollisista kuulutuskustannuksista tai esimerkiksi asiakirjamaksuista sekä avustajan pakkiosta, joka voi helposti muodostua suurimmaksi kulueräksi oikeudenkäynnissä. Oikeusapua saavan kulut korvataan valtion varoista. Lisäksi vakavasta rikoksesta epäilty voi saada valtion varoilla itselleen puolustajan ja seksuaalirikoksen tai perheväkivallan uhri taas maksuttoman avustajan tai tukihenkilön.

Vuoden 2016 alusta alkaen tuomioistuinmaksut käräjäoikeudessa ovat olleet esimerkiksi 250 euroa rikosasiassa, lähestymiskieltoasiassa, ulosoton muutoksenhakuasiasoissa sekä sellaisissa asioissa, joissa sovinto ei ole sallittu.

Riita- ja maaoikeusasiassa oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Hakemusmaksu puolestaan on yleensä 250 euroa, mutta esimerkiksi avioeroasiassa käsittelyn hinta poikkeaa tästä. Myös konkurssi- ja saneerausmenettelyissä maksut voivat vaihdella esimerkiksi sen mukaan asetetaanko hakija konkurssiin tai aloitetaanko saneerausmenettely. Konkurssiasiassa maksua ei välttämättä peritä lainkaan jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä.

Käsittelymaksua ei käräjäoikeudessa kuitenkaan peritä esimerkiksi eräissä lastensuojelu-, sosiaali- tai terveydenhuoltopalveluja tai etuutta koskevissa asioissa, yksityishenkilön velkajärjestelyä koskevissa asioissa tai oikeusavun myöntämistä koskevissa asioissa. Oikeudenkäyntimaksua ei myöskään peritä sellaisissa tilanteissa kun tuomioistuin muuttaa ulosottomiehen päätöstä muutoksenhakijan eduksi tai kun tuomioistuin määrää lähestymiskiellon. Maksuttomia ovat myös esimerkiksi virallisen syyttäjän ajamat rikosasiat ja monet viranomaiset ovat vapaita oikeudenkäyntimaksuista. Lisäksi jos maksun perimisen katsotaan olevan ilmeisen kohtuutonta, voidaan päättää, ettei sitä peritä. Oikeudenkäyntimaksut lankeavat asian vireillepanijan, muutoksenhakijan tai suoritteen tilaajan maksettaviksi.

Todistajille maksettavat kulut koostuvat matkakuluista halvimmalla kulkuneuvolla, taloudellisesta menetyksestä sekä päivärahasta joka riippuu ajasta joka matkoihin ja istunnossa olemiseen kului. Vuonna 2016 kokopäiväraha on ollut 40 euroa ja osapäiväraha 19 euroa. Jos todistajan on yövyttävä asian käsittelypaikkakunnalla myös yöpymisen kohtuulliset kulut korvataan. Todistelukulut maksetaan valtion varoista jos todistajan on nimennyt virallinen syyttäjä tai oikeusapua saava asianosainen. Jos todistajan nimennyt asianosainen ei saa oikeusapua todistajan kulut lankeavat hänen maksettavikseen, tällaisessa tilanteessa todistaja voi esittää oikeudessa korvausvaatimuksensa josta tuomioistuin päättää kuultuaan asianosaisia.

Oleellista on huomata, että varsin usein tuomioistuin velvoittaa jutun hävinneen korvaamaan voittaneenkin oikeudenkäyntikulut. Tästä säännöstä on kuitenkin jonkin verran poikkeuksia.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »