Minilex - Lakipuhelin

Mitä vaikutuksia ostajan konkurssilla on?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ostajan konkurssilla tarkoitetaan tilannetta, jossa ostaja on todettu tuomioistuimen päätöksellä maksukyvyttömäksi eli vararikkoon. Konkurssiin asettamisen jälkeen ostajan omaisuudesta päättää konkurssipesä, jota hallinnoi pesänhoitaja. Ostaja ei tällöin hallitse omaisuuttaan ja myyjän tulee ottaa yhteyttä pesänhoitajaan.

Jos ostajan omaisuus on luovutettu konkurssiin, ennen kuin hän on maksanut myyjälle sovittun kauppahinnan mukaisen maksun, on myyjällä velvollisuus antaa ostajan konkurssipesälle tilaisuus sitoutua kauppaan. Myyjän on siten tiedusteltava konkurssipesältä, haluaako se pysyä sopimuksessa. Jos konkurssipesä ilmoittaa kohtuullisessa ajassa, että se haluaa sitoutua kauppaan, ja asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämisestä, myyjä ei saa purkaa kauppaa. Mikäli kauppahintaa ei makseta tai hyväksyttävää vakuutta ei aseteta, voi myyjä purkaa kaupan.

Kohtuullisen ajan kesto arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa konkurssipesän laajuus ja se, millainen kauppa myyjän ja konkurssiin asetetun ostajan välillä oli. Hyväksyttäväksi vakuudeksi ei riitä suullinen vakuutus, että pesä maksaa kauppahinnan. Esimerkki hyväksyttävästä vakuudesta on se, että konkurssipesä lupaa kirjallisesti myydä pesässä olevan arvotaulun ja maksaa kauppahinnan siitä saaduilla tuloilla, jos kauppahintaa ei muuten pystytä maksamaan.

Jos tavara luovutetaan ostajan tai hänen konkurssipesänsä hallintaan vasta sen jälkeen, kun ostajan omaisuus on luovutettu konkurssiin, on myyjällä mahdollisuus turvata asemansa. Myyjä voi nimittäin vaatia, että tavara luovutetaan takaisin. Konkurssipesän ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa tavaraa takaisin, jos pesä maksaa kauppahinnan heti. Konkurssipesä ei tarvitse silloinkaan luovuttaa tavaraa takaisin, jos kauppahinta ei vielä ole erääntynyt maksettavaksi ja pesä asettaa kohtuullisessa ajassa kehotuksen jälkeen hyväksyttävän vakuuden maksun suorittamisesta.

Kun tavara on luovutettu ostajan tai hänen konkurssipesänsä hallintaan vasta ostajan omaisuuden konkurssiin luovuttamisen jälkeen ja konkurssipesä on esimerkiksi myynyt tavaran eteenpäin siten, ettei sitä voida luovuttaa takaisin myyjälle, konkurssipesän katsotaan tällöin sitoutuneen kauppaan.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »