Minilex - Lakipuhelin

Mikä vahinko tulee korvattavaksi?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lähtökohtana vahingon korvaamisessa on täyden korvauksen periaate. Se osapuoli, joka on kärsinyt vahinkoa esimerkiksi tavaran virheestä tai myyjän viivästyksestä, on saatettava taloudellisesti samaan asemaan kuin missä hän olisi ollut, mikäli sopimus tavaran kaupasta olisi täytetty sovitusti. Sopimusrikkomuksen vuoksi suoritettava vahingonkorvaus käsittää korvauksen kuluista, hinnanerosta, saamatta jääneestä voitosta sekä muusta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka sopimusrikkomuksesta on aiheutunut.

Välittömiä vahinkoja ovat esimerkiksi erilaiset selvittelykustannukset, kuten puhelin- tai muut vastaavat menot. Viivästyksen vuoksi hyödyttömiksi tulleet kuljetus- tai varastokustannukset ovat myös välitöntä vahinkoa. Jos ostaja purkaa kaupan myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi ja tavaran hintataso on kaupanteon jälkeen noussut, voi ostajalla olla oikeus vaatia korvausta hinnanerosta välittömänä vahinkona.

Välillisenä vahinkona pidetään vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää tarkoitetulla tavalla. Samoin esimerkiksi voitonmenetys on välillistä vahinkoa. 

Hyvin monet asiat voivat tulla näin ollen korvatuksi, eikä luettelo ole tältä osin tyhjentävä. Mikäli tavarassasi on virhe tai jotain muutaa vahinkoa on kaupan yhteydessä tapahtunut, kannattaa asiaa lähteä arvioimaan kysymällä, mitä vahinkoa on tosiasiallisesti aiheutunut. Tämän lisäksi on syytä miettiä, johtuiko vahinko omasta, myyjän vai tavaran valmistajan virheestä. Lisäksi tulee arvioida, onko tavaraan liittyvän virheen ja vahingon välillä syy-yhteys ja oliko vahinko ennakoittavissa.

Tarvittaessa arvioinnissa kannattaa kääntyä Minilexin lakimiesten puoleen, sillä vahingonkorvausasiat saattavat usein olla haastavia.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »