Minilex - Lakipuhelin

Mikä on tilikausi?

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten ja muiden kirjanpitovelvollisten olemassaoloaika jaetaan tilikausiin taloudellisesta toiminnasta raportointia varten. Tämä johtuu sekä kirjanpitovelvollisen verotuksellisista tarpeista sekä myös usein tarpeesta tuottaa tarkoituksenmukaista informaatiota kirjanpitovelvollisesta kaikille kirjanpitovelvollisen sidosryhmiin kuuluville, kuten sen velkojille, omistajille sekä yhteistyökumppaneille. Tämän vuoksi ei ole riittävää, että yritys selvittää taloudellisen tilanteensa vain esimerkiksi lopettaessaan toimintansa. Tietoa tarvitaan vuosittain.

Tilikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa jonka aikaisesta kirjanpidosta tehdään yrityksen tilinpäätös. Tilikauden pituudesta säädetään kirjanpitolaissa. Lain mukaan tilikausi on 12 kuukautta. Kirjanpitovelvollisen yhteisön toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa tilikausi voi olla myös lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta. Sama koskee tilanteita, joissa tilinpäätöksen ajankohtaa halutaan muuttaa. Tilikausi saa kuitenkin lain mukaan olla enintään 18 kuukautta. Alun pidennetty tilikausi on erittäin käyttökelpoinen esimerkiksi pienille yrityksille, joiden liiketoiminta ei kenties ole kovin laajamittaista vielä toiminnan ensimmäisinä kuukausina. Yleensä tilikausi määrätään kalenterivuodeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tilikausi alkaa vuoden ensimmäisenä päivänä ja päättyy vastaavasti saman vuoden viimeisenä päivänä. Joskus on kuitenkin tarkoituksenmukaista lopettaa tilikausi esimerkiksi keväällä tai vastaavasti syksyllä kalenterivuodesta poiketen. Näin tehdään tavallisimmin silloin, jos yritys toimii alalla, jonka liiketoiminta keskittyy tiettyyn vuodenaikaan. Näin voi olla esimerkiksi laskettelukeskuksilla tai jäätelökioskiyrityksillä.

Olennaista tilikaudessa on kirjanpidollisesti se, että tilikausi aiheuttaa kirjanpitoon niin sanotun jaksotusongelman. Tällä tarkoitetaan sitä, että yrityksen liiketoiminta ei elä tilikausien mukaisesti, vaan yritys saattaa esimerkiksi maksaa seuraavan tilikauden laskuja ennakolta tai vastaanottaa rahaa kuluneen tilikauden myynneistä vasta seuraavan tilikauden puolella. Tämän vuoksi tarvitaan varallisuuserien jaksottamista sekä taseen ja tuloslaskelman laatimista. Olennaista on siis saada kaikki tilikaudelle kuuluvat tulot tilikauden tuotoiksi ja vastaavasti menot yrityksen tilikauden kuluiksi.

Tilinpäätös on laadittava vähintään neljän kuukauden kuluessa tilikauden loppumisessa ja tarvittavat tilinpäätöstiedot toimitettava eteenpäin verotusta varten veroilmoituksen yhteydessä. Jotkut yhteisöistä ovat myös velvollisia ilmoittamaan tilinpäätöksen vuosittain Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Ainoa rajoitus tilikauden ajoittamiseen on se, että kaikilla samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä on oltava sama tilikausi, jotta konsernitilinpäätöksen laatiminen olisi mahdollista. Konsernitilinpäätöksellä tarkoitetaan kaikkia konserniin kuuluvia yhteisöjä käsittävää tilinpäätöstä. Jotta tällainen tilinpäätös tuottaisi vertailukelpoista ja totuudenmukaista informaatiota, tulee myös tilikauden olla kaikilla konserniin kuuluvilla yhteisöillä sama.

Tilikauden valitseminen on siis toimenpide, jonka jokainen elinkeinotoimintaa harjoittava kirjanpitovelvollinen kohtaa. Usein tavanomaisin kalenterivuotta mukaileva tilikausi on yksinkertaisin ja tarkoituksenmukaisin, mutta kuten sanottu, joissain tilanteissa alasta riippuen voi olla tarkoituksenmukaista soveltaa. Mikäli tilikausi tai muut kirjanpitoon tai tilinpäätökseen liittyvät oikeudelliset kysymykset aiheuttavat epätietoisuutta, kehotamme kääntymään palvelevan lakipuhelimen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »