Minilex - Lakipuhelin

Mikä on tilikausi?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Elinkeinotoimintaa harjoittavien yritysten ja muiden kirjanpitovelvollisten olemassaoloaika jaetaan tilikausiin taloudellisesta toiminnasta raportointia varten. Tämä johtuu sekä kirjanpitovelvollisen verotuksellisista tarpeista sekä myös usein tarpeesta tuottaa tarkoituksenmukaista informaatiota kirjanpitovelvollisesta kaikille kirjanpitovelvollisen sidosryhmiin kuuluville, kuten sen velkojille, omistajille sekä yhteistyökumppaneille. Tämän vuoksi ei ole riittävää, että yritys selvittää taloudellisen tilanteensa vain esimerkiksi lopettaessaan toimintansa. Tietoa tarvitaan vuosittain.

Pääsääntönä 12 kuukautta

Tilikaudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jonka aikaisesta kirjanpidosta tehdään yrityksen tilinpäätös. Tilikauden pituudesta säädetään kirjanpitolaissa. Lain mukaan tilikausi on 12 kuukautta. Kirjanpitovelvollisen yhteisön toimintaa aloitettaessa tai lopetettaessa tilikausi voi olla myös lyhyempi tai pitempi kuin 12 kuukautta. Sama koskee tilanteita, joissa tilinpäätöksen ajankohtaa halutaan muuttaa. Tilikausi saa kuitenkin kirjanpitolain mukaan olla enintään 18 kuukautta.

Alun pidennetty tilikausi on erittäin käyttökelpoinen esimerkiksi pienille yrityksille, joiden liiketoiminta ei kenties ole kovin laajamittaista vielä toiminnan ensimmäisinä kuukausina. Yleensä tilikausi määrätään kalenterivuodeksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tilikausi alkaa vuoden ensimmäisenä päivänä ja päättyy vastaavasti saman vuoden viimeisenä päivänä. Joskus on kuitenkin tarkoituksenmukaista lopettaa tilikausi esimerkiksi keväällä tai vastaavasti syksyllä kalenterivuodesta poiketen. Näin tehdään tavallisimmin silloin, jos yritys toimii alalla, jonka liiketoiminta keskittyy tiettyyn vuodenaikaan. Näin voi olla esimerkiksi laskettelukeskuksilla tai jäätelökioskiyrityksillä. Tilikauden on oltava yksi kalenterivuosi, jos liike- tai ammatinharjoittaja pitää yhdenkertaista kirjanpitoa.

Jaksotusongelma

Olennaista tilikaudessa on kirjanpidollisesti se, että tilikausi aiheuttaa kirjanpitoon niin sanotun jaksotusongelman. Tällä tarkoitetaan sitä, että yrityksen liiketoiminta ei elä tilikausien mukaisesti, vaan yritys saattaa esimerkiksi maksaa seuraavan tilikauden laskuja ennakolta tai vastaanottaa rahaa kuluneen tilikauden myynneistä vasta seuraavan tilikauden puolella. Tämän vuoksi tarvitaan varallisuuserien jaksottamista sekä taseen ja tuloslaskelman laatimista. Olennaista on siis saada kaikki tilikaudelle kuuluvat tulot tilikauden tuotoiksi ja vastaavasti menot yrityksen tilikauden kuluiksi.

Tilinpäätös

Tilinpäätös on laadittava vähintään neljän kuukauden kuluessa tilikauden loppumisesta ja tarvittavat tilinpäätöstiedot toimitettava eteenpäin verotusta varten veroilmoituksen yhteydessä. Jotkut yhteisöistä ovat myös velvollisia ilmoittamaan tilinpäätöksen vuosittain Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Ainoa rajoitus tilikauden ajoittamiseen on se, että kaikilla samaan konserniin kuuluvilla yrityksillä on oltava sama tilikausi, jotta konsernitilinpäätöksen laatiminen olisi mahdollista. Konsernitilinpäätöksellä tarkoitetaan kaikkia konserniin kuuluvia yhteisöjä käsittävää tilinpäätöstä. Jotta tällainen tilinpäätös tuottaisi vertailukelpoista ja totuudenmukaista informaatiota, tulee myös tilikauden olla kaikilla konserniin kuuluvilla yhteisöillä sama.

Seuraavaksi käydään lyhyesti läpi muutama kysymys, joihin kirjanpitolautakunta on vastannut lausunnossaan KILA 1842.

Voiko tilikautta muuttaa kesken tilikauden?

Kirjanpitolain mukainen pääsääntö on, että tilikausi on yhden vuoden pituinen ajanjakso, jolloin tilikausi, sekä alkaa, että päättyy, samana päivänä. Eri tilikaudet ovat tämän samanpituisuuden takia vertailukelpoisia.

Poikkeustilanteissa, esimerkiksi toimintaa aloitettaessa tai lopettaessa, saa tilikausi poiketa tästä 12 kuukauden pääsäännöstä. Tällöin saa tilikausi kuitenkin olla enintään 18 kuukauden mittainen. Poikkeaminen 12 kuukauden pääsäännöstä on näin ollen tarkoitettu ainoastaan erityisiin tilainteisiin, joissa pääsäännöstä poikkeaminen on perusteltua. Kirjanpitolautakunnan mukaan ei ole hyvän kirjanpitotavan mukaista säännöllisesti muuttaa tilinpäätöksen ajankohtaa. Näin ollen tämä ei myöskään ole kirjanpitolain mukaista.

Voiko yhtiöjärjestyksessä päättää esimerkiksi että ”Yhtiön tilikausi päättyy vuosittain syyskuun viimeisenä perjantaina?

Jos tilikausi päättyy joka vuosi jonkin tietyn kuukauden viimeiseen viikonpäivään, ei se ole kirjanpitolain mukainen. Tämä sillä tällöin tilikausi ei joka vuosi pääty samalle päivämäärälle, jolloin tilikausi ei ole 12 kuukauden pituinen. Lainmukaista olisi toisaalta kirjanpitolautakunnan mukaan esimerkiksi määrätä, että tilikausi päättyisi esimerkiksi syyskuun viimeisenä päivänä. Tällöin tilikausi pysyisi saman mittaisena joka vuosi.

Tilikauden valitseminen on siis toimenpide, jonka jokainen elinkeinotoimintaa harjoittava kirjanpitovelvollinen kohtaa. Usein tavanomaisin kalenterivuotta mukaileva tilikausi on yksinkertaisin ja tarkoituksenmukaisin, mutta kuten sanottu, joissain tilanteissa alasta riippuen voi olla tarkoituksenmukaista soveltaa kalenterivuodesta poikkeavaa tilikautta. Mikäli tilikausi tai muut kirjanpitoon tai tilinpäätökseen liittyvät oikeudelliset kysymykset aiheuttavat epätietoisuutta, kehotamme kääntymään palvelevan lakipuhelimen puoleen.

Vinkit

- Tilikauden pituus on pääsääntöisesti 12 kuukautta.

- Tilikauden on oltava kaikilla konserniin kuuluvilla yhteisöillä sama.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa