Minilex - Lakipuhelin

Mikä on peitelty osinko?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lainsäädännössä ei ole tavatonta, että tiettyjä toimia kohdellaan niiden tosiasiallisen tarkoituksen perusteella, vaikka osapuolet käyttäisivät niistä muuta nimeä. Tästä on kysymys myös silloin, kun puhutaan peitellystä osingosta.

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan sellaista rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkaansa tai tämän omaisen hyväksi osakkuusaseman perusteella, joko kokonaan vastikkeetta taikka tavallisesta olennaisesti poikkeavalla hinnoittelulla. Vähäinen poikkeama käyvästä hintatasosta ei siis vielä tarkoita, että kyseessä olisi peitelty osingonjako.

Mikäli on selvää, että yhtiö on jakanut kyseisenlaista peiteltyä osinkoa, yhtiön verotuksessa menetellään niin kuin tilanteessa, jossa olisi käytetty käypää hintaa. Peiteltyä osinkoa saaneen osakkaan veronalaiseksi tuloksi katsotaan käyvän hinnan ja käytetyn hinnan erotus.

Peitellyllä osingolla tarkoitetaan myös varoja, jotka on yhtiössä jaettu osingosta menevän veron välttämiseksi omia osakkeita hankkimalla tai lunastamalla taikka osakepääomaa, vararahastoa tai ylikurssirahastoa alentamalla. Jaetut varat katsotaan osakkaan veronalaiseksi tuloksi.

Vaikka edellä on puhuttu osakeyhtiöstä ja osakkaasta, sovelletaan säännöksiä peitellystä osingosta myös muuhun yhteisöön sekä sen osakkaaseen tai jäseneen.

Peitelty osinko katsotaan siis veronalaiseksi tuloksi. Tuloverolaissa säädetään erikseen siitä, mihin tulolajiin peitellyn osingon verotus määräytyy.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]