Minilex - Lakipuhelin

Maksusta pidättyminen myyjän viivästyksen seurauksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän viivästyksellä tarkoitetaan sitä, että kaupan kohteena olevaa tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään ostajalle. Myös silloin on kyseessä viivästyminen, kun tavara ei ole noudettavissa esimerkiksi pakettiautomaatista sovittuna ajankohtana. Edellytyksenä myyjän viivästykselle on vielä se, että viivästys ei saa johtua ostajasta. Jos myyjä ei ole voinut toimittaa tavaraa sen takia, että ostaja on vältellyt myyjää, ei myyjän puolella ole tällaisissa tapauksissa viivästystä.

Kun ostajalla on myyjän viivästykseen perustuva vaatimus ja kauppahinta tai osa siitä on maksamatta, voi ostaja pidättyä kauppahinnan maksamisesta vaatimustaan vastaavalta osalta. Jos ostaja on ehtinyt maksaa ennakkoon 30 euroa ostamastaan norjalaisesta villapaidasta, eikä tuote saavu ostajalle ajoissa, voi ostaja pidäyttäytyä maksamasta myyjälle loppukauppasummaa, joka olisi ollut tapauksessa 40 euroa.

Ostaja, jolla on esimerkiksi vahingonkorvausvaatimus tavaran viivästykseen perustuen, voi tehdä sitä vastaavan vähennyksen, kun hän maksaan tavaran kauppahinnan. Esiemerkiksi, ostaja on kärsinyt välillistä vahinkoa myyjän viivästyksen johdosta 50 euroa. Tavara kuitenkin saapuu ostajalle vihdoin ja viimein, ja myyjää vaatii luonnollisesti kauppahinnan suorittamista. Tällöin ostaja voi tehdä oikeasta summassta mahdollisesti 50 euron vähennyksen, kunhan tietyt edellytykset vain täyttyvät.

Mikäli ostaja turvautuu oikeuteensa pidättyä kauppahinnan maksusta, myyjä ei saa kohdistaa häneen seuraamuksia maksuviivästyksen johdosta. Ostaja kantaa kuitenkin riskin siitä, että hän arvioi vaatimuksensa oikein määrältään ja perusteiltaan. Jos jälkikäteen katsotaankin, että ostajalla ei olisi ollut oikeutta pidättyä maksusta, myyjä saa turvautua sopimusrikkomuksen seuraamuksiin.

Ostaja saa siis pidättäytyä kauppahinnan maksusta, mikäli myöhästyminen johtuu myyjän toiminnasta tai huolimattomuudesta. Mikäli tavaran viivästyminen johtuu kuljetusyhtiön hitaudesta, vastuu on siitä huolimatta yleensä myyjällä. Ostajan ei tarvitse siis pääsääntöisesti maksaa kauppahintaa myyjälle, kun tavara on vielä matkalla ostajalle.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa