Minilex - Lakipuhelin

Maksun vaatiminen ostajan maksun viivästyessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos irtaimen esineen kaupassa ostaja ei maksa kauppahintaa ajallaan eli maksu viivästyy, myyjä saa vaatia ostajalta maksua tai muuten sopimuksen täyttämistä. Edellytyksenä on kuitenkin se, että ostajan maksun viivästys ei johdu myyjästä tai hänen puolellaan olevasta seikasta.

Ostajan maksuviivästyksestä huolimatta myyjällä on näin ollen halutessaan oikeus pysyä kaupassa ja vaatia ostajalta sopimuksen mukaista suoritusta eli kauppahinnan maksamista. Myyjällä on oikeus ryhtyä oikeudellisiin perimistoimenpiteisiin ja hankkia täytäntöönpanokelpoinen tuomio, jossa ostaja velvoitetaan suorittamaan sovittu maksu. Suositeltavaa on kuitenkin, että myyjä yrittää neuvotella ostajan kanssa sovussa kauppahinnan maksamisesta ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Poikkeuksena ostajan velvollisuudelle maksaa kauppahinta myyjän näin vaatiessa on tilanne, jossa ostajalla on pätevä este viivästykselleen. Jos ostaja esimerkiksi tarvitsee viranomaiselta luvan hankkiakseen haluamansa esineen, on ostajalla pätevä syy maksuviivästykselleen, jos hän ei saa viranomaiselta lupaa tai luvan saaminen kestää odotettua kauemmin. Jos este poistuu ja ostaja saa luvan hankinnalleen, myyjä voi taas alkaa vaatimaan kauppahinnan maksamista. Myös myyjän kauppahinnan maksamista varten antama lisäaika estää myyjää vaatimasta lisäajan aikana suoritusta ostajalta.

Kun tavaraa ei ole vielä luovutettu ja ostajan maksu viivästyy, on myyjällä oikeus pysyä kaupassa ja vaatia ostajalta suoritusta. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun tavara on ollut ostajan noudettavissa, mutta ostaja ei syystä toi toisesta ole käynyt hakemassa tavaraa itselleen. Jotta myyjä voisi pätevästi vaatia kauppahinnan maksua, edellytetään myyjältä tiettyä aktiivisuutta. Toisin sanoen myyjän on otettava yhteyttä ostajaan ja vaadittava tältä kauppahinnan maksamista. Myyjän passiivisuuden vuoksi ostajalla on nimittäin usein aihetta olettaa, että kauppa on rauennut. Siksi myyjälle on asetettu velvollisuus reagoida, jos hän haluaa pysyä kaupassa tavaran ollessa vielä luovuttamatta. Myyjä menettää oikeutensa vaatia kauppahinnan maksamista, jos hän viivyttelee kohtuuttoman kauan vaatimuksen esittämisessä. Kohtuuttoman pitkän ajan määritteleminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa