Minilex - Lakipuhelin

Korvataanko virheestä aiheutunut välillinen vahinko?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virheestä aiheutunut välillinen vahinko kuuluu vahingonkorvausoikeuden piiriin irtaimen kaupassa. Sopimusrikkomuksen eli muun muassa tavaran virheen vuoksi suoritettava vahingonkorvaus käsittää korvauksen kuluista, hinnanerosta, saamatta jääneestä voitosta sekä muusta välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka sopimusrikkomuksesta on aiheutunut.

Välillisenä vahinkona pidetään vahinkoa, joka johtuu tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä sekä muuta vahinkoa, joka johtuu siitä, ettei tavaraa voida käyttää tarkoitetulla tavalla. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun jonkin yhtiön tehtaalle toimitettu tuotantolinja ei toimi oikein eikä yhtiö siten ole voinut valmistaa tuotteitaan markkinoille. Tällöin yhtiön tuotantolinjan viasta johtuneet tulonmenetykset ovat välillistä vahinkoa, jotka tulevat tuotantolinjan toimittajan korvattavaksi.

Välillistä vahinkoa tavaran virheestä johtuen on se voitto, joka on jäänyt saamatta sen vuoksi, että sopimus sivullisen kanssa on rauennut tai jäänyt täyttämättä oikein. Esimerkiksi urakointifirma on tilannut uuden kaivinkoneen, jota firma tarvitsee asiakkaansa työmaalle. Käykin niin, että kaivinkoneen toimitus myöhästyy sen verran paljon, että asiakas purkaa viivästyksen perusteella urakointisopimuksen, koska urakointifirma ei ole voinut aloittaa töitä ollenkaan aikataulun mukaisesti. Tällöin urakointifirmalla on oikeus saada vahingonkorvausta kaivinkoneen myyjältä, koska myyjän myöhästymisen vuoksi firma menetti asiakkaan ja sitä kautta tuloja. Tulon menetykset ovat näin ollen välillistä vahinkoa.

Välillisenä vahinkona korvataan myös vahinko, joka johtuu muun omaisuuden kuin myydyn tavaran vahingoittumisesta sekä muu samankaltainen, vaikeasti ennakoitava vahinko. Keskeinen kriteeri on vahingon ennakoitavuus. Välillisenä vahinkona ei kuitenkaan pidetä sellaista vahinkoa, joka vahingon kärsineelle sopijapuolelle on aiheutunut tyypiltään välittömän vahingon rajoittamisesta. Ostaja ei siis voi joutua huonompaan asemaan sen vuoksi, että hän yrittää rajoittaa välitöntä vahinkoa ja vahingon minimoimisen seurauksena kärsii välillistä vahinkoa.

Välillisen vahingon tilanteita on monenlaisia, joten kattavaa luetteloa tai esimerkkilistausta on mahdotonta tehdä. Lisää tietoa välillisestä vahingosta ja ylipäänsä vahingonkorvausoikeudesta saat Minilexin lakimiehiltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa