Minilex - Lakipuhelin

Konsernin sisäiset omistukset ja yhdistämismenetelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konsernilla tarkoitetaan yritysrypästä, jossa yksi yritys (emoyhtiö) omistaa yhden tai usemman toisen yhtiön (tytäryhtiö), niin että emoyhtiöllä on määräysvaltaan oikeuttava osuus tytäryhtiöiden osakekannasta. Tähän osakekantaan ei lasketa tytäryhtiöiden hallussa olevia omia osakkeita. Konsernia koskee kirjanpidollinen velvollisuus laatia yhteinen tilinpäätös eli niin sanottu konsernitilinpäätös. Sen idea on yhdistää koko konsernin tulokset, sekä taseet yhteen sekä eliminoida konsernin sisäinen rahaliikenne ja sen aiheuttamat tulo- tai kuluvaikutukset.

Konsernin sisäinen tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien omistus saadaan vaihtoehtoisesti eliminoida vähentämällä niiden hankintameno sekä konsernin omistusosuuden mukainen määrä tytäryrityksen osake-, osuus- tai niitä vastaavasta pääomasta. Näin konsernille jää se osuus tytäryhtiön omasta pääomasta, joka on muodostunut konsernisuhteen syntymisen jälkeen. Näin voidaan menetellä, mikäli kirjanpitolaissa tarkemmin määritellyt edellytykset täyttyvät. Nämä edellytykset liittyvät emoyhtiön omistuksessa olevien osakkeiden määrään, osakkeiden liikkeellelaskutapaan, maksettavaan vastikkeeseen, sekä emo- ja tytäryhtiön kokoeroihin. Edellä tarkoitettu määrien suhde lasketaan osakkeita tai osuuksia vastaavan pääoman kirjanpitoarvosta, tai, mikäli osakkeilla tai osuuksilla on nimellisarvo, tästä nimellisarvosta. Mikäli osakkeiden tai osuuksien hankintameno on suurempi kuin niitä vastaava pääoma, merkitään jäännöserä konsernin oman pääoman vähennykseksi. Mikäli vastaavasti hankintameno on vastaavaa pääomaa pienempi, merkitään jäännöserä konsernin oman pääoman lisäykseksi.

Joskus käy niin, että tytäryhtiön osakkeiden hinta on ehdollinen, eli ratkeaa vasta kokonaisuudessaan tietyn ajanjakson jälkeen. Tällöin niiden hankintamenoksi katsotaan niiden todennäköisin hankintameno niiden arvo huomioon ottaen. Mikäli konsernin tulos on yhdistelytoimenpiteiden seurauksena olennaisesti suurempi tai pienempi kuin konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen tilinpäätösten tulokset yhteensä, tulee tilikauden ja edellisten tilikausien välittömiä veroja oikaista ja täydentää konsernin tuloksen perusteella ennen konsernitilinpäätökseen merkitsemistä.

Olennainen etu, minkä yhdistämismenetelmää käyttämällä konserni voi saavuttaa, on se, että tytäryhtiön ennen luovutusta kerryttämä voitto tai tappio voidaan sisällyttää sellaisenaan emoyhtiön vapaaseen omaan pääomaan. Toisaalta tilinpäätöksessä ei myöskään tarvitse merkitä konserniaktiivaa tai konsernipassiivaa, konserniliikearvoa tai konsernireserviä osaksi konsernitasetta. Mikäli konserniyhtiön yhdistämismenetelmästä herää uusia kysymyksiä tai sen soveltaminen arveluttaa, on suositeltavaa kääntyä ammattilaisen puoleen esimerkiksi soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa