Minilex - Lakipuhelin

Konsernin sisäiset omistukset ja hankintamenomenetelmä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konsernin sisäisten tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien omistus eliminoidaan vähentämällä konsernin tytäryrityksen hankinta-ajankohdan mukaisesta omasta pääomasta tytäryrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintameno, sekä se määrä joka vastaa konsernin omistusosuutta tytäryrityksessä.

Mikäli osakkeiden tai osuuksien hankintameno on suurempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan jäännöserä (konserniaktiiva), niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista konserniaktiivan katsotaan johtuvan. Mikäli osakkeiden tai osuuksien hankintameno vastaavasti on pienempi kuin vastaava oma pääoma, kohdennetaan jäännöserä (konsernipassiiva) niihin tytäryrityksen omaisuus- ja velkaeriin, joista konsernipassiivan katsotaan johtuvan. Kohdistaminen tehdään konsernin omistusosuuden mukaisesti. Se osa konserniaktiivasta, jota ei voida kohdentaa edellä esitetyn mukaisesti, poistetaan suunnitelman mukaan enintään viiden vuoden kuluessa tai, mikäli vaikutusaika on tätä pidempi, vaikutusaikanaan, kuitenkin enintään 20 vuoden kuluessa. Se osa konsernipassiivasta, jota ei voida kohdentaa edellä esitetyn mukaisesti, merkitään tuotoksi konsernituloslaskelmaan silloin, kun vastaava meno tai menetys on kirjattu kuluksi tytäryrityksen tuloslaskelmaan, taikka kun sitä vastaa realisoitunut tuotto.

Mikäli yrityksen osakkeita tai osuuksia on hankittu konsernin omistukseen ennen kuin siitä tuli tytäryritys, eliminoidaan hankintameno sen ajankohdan perusteella, jolloin yrityksestä tuli tytäryritys. Laskennallisella verovelalla vähennettynä kertynyt poistoero sekä vapaaehtoiset varaukset luetaan tytäryrityksen omaan pääomaan. Edellisen saadaan poiketa laissa tarkemmin määritellysti.

Osakkeiden ja osuuksien hankintameno saadaan eliminoida myös sen oman pääoman perusteella, jota tytäryrityksen tase ensimmäisen kerran yhdisteltäessä osoittaa, mikäli tällä menettelyllä ei ole olennaista vaikutusta oikean ja riittävän kuvan antamiseen konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa