Minilex - Lakipuhelin

Konsernin osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konsernitilinpäätökseen tulee yhdistellä konserniyritysten omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyrityksen voitosta tai tappiosta, sekä oman pääoman muutoksesta. Osakkuusyritykseksi lasketaan sellainen yritys, jonka osakekannasta kirjanpitovelvollinen omistaa 20-50%. Omistusosuuden tulee siis olla merkittävä niin, että kirjanpitovelvollisella on aito vaikutusmahdollisuus osakkuusyrityksen päätöksentekoon. Tästä johtuen 20-50% omistusosuus ei aina merkitse lain tarkoittaman osakkuusyrityksen käsillä oloa. Jos yritys, jonka omistaja kirjapitovelvollinen mainitulla prosenttimäärällä on, sattuu esimerkiksi olemaan vain lyhytaikaisesti kirjanpitovelvollisen omistuksessa tai sitten kyseisellä yrityksellä on vain yksi suuromistaja kirjanpitovelvollisen lisäksi, ei useinkaan voida puhua osakkuusyrityksestä.

Osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot saadaan jättää yhdistelemättä, mikäli tämä yhdistely ei ole tarpeen oikean ja riittävän kuvan antamiseksi konsernin toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Muussa tapauksessa osakkuusyrityksen tilinpäätöstiedot tulee yhdistää konsernitilipäätökseen samaan tapaan kuin niiden yritysten tilinpäätökset, jotka ovat kirjanpitovelvollisen määräysvallassa. Osakkuusyritysten tilinpäätökset muutetaan, mikäli mahdollista, ennen yhdistelyä siten, että niissä sovelletaan yhtenäisesti joko emoyrityksessä tai konsernin pääasiallisessa toiminnassa noudatettuja kirjanpitolain mukaisia tilinpäätösperiaatteita. Ulkomaisen osakkuusyrityksen tilinpäätöserät tulee muuntaa euromääräisiksi laissa tarkemmin määritellyllä tavalla.

Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistäminen konsernitilinpäätökseen toteutetaan ensimmäisen kerran, merkitään konsernitaseeseen osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintameno. Lisäksi konsernitaseen liitetietona ilmoitetaan erotus, joka saadaan vähentämällä osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenosta omistusta vastaava osuus osakkuusyrityksen omasta pääomasta. Kun osakkuusyrityksen tilinpäätöstietojen yhdistäminen konsernitilinpäätökseen toteutetaan ensimmäisen kerran jälkeen, merkitään konsernitaseeseen osakkuusyrityksen osakkeiden tai osuuksien hankintamenon lisäksi konsernin omistusta vastaava osuus osakkuusyrityksen ensimmäisen sisällyttämisen jälkeisistä voitoista tai tappioista.

Vaihtoehtoista erotuksen laskemiseen, sekä muusta osakkuusyrityksen tilinpäätöstietoja koskevasta säädetään laissa tarkemmin. Osakkuusyrityksen tulee antaa konsernitilinpäätöksen laativalle kirjanpitovelvolliselle tilinpäätöstietojensa yhdistelyä varten tarpeelliset tiedot viimeksi laaditusta tilinpäätöksestään. On kuitenkin huomioitava myös tilanne, jossa osakkuusyritys ei anna tarvittavia tietoja kirjanpitovelvolliselle. Näin voi joskus olla esimerkiksi osakkuusyrityksen ollessa ulkomainen. Tällöin myöskään kirjanpitovelvollisen ei voida olettaa huolehtivan osakkuusyrityksen kaikkien vaadittavien tietojen sisällyttämisestä konsernitilinpäätökseensä.

Tärkeintä siis on ensimmäisenä määrittää se, että kuuluuko jokin yritys osakkuusyrityksenä konserniin vaiko ei. Toisena selvitettävänä asiana onkin se, että onko osakkuusyrityksen tietojen sisällyttämisellä konsernitilinpäätökseen merkitystä, eli auttavatko ne todella antamaan olennaisen ja riittävän kuvan kirjanpitovelvollisesta. Vasta jos molempiin kysymyksiin vastaa myöntävästi, syntyy tarve laatia ottaa osakkuusyritysten tilinpäätökset konsernitilinpäätökseen. Apua tarkkoihin ohjeistuksiin voi tiedustella vaikkapa lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa