Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolaki ja tositteiden säilytys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolain mukaan kirjanpito, tositteet ja tilinpäätös on säilytettävä huolellisesti. Säilytys on toteutettava niin, että aineiston tarkastelu Suomesta käsin on mahdollista tilintarkastajalle tai viranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä.

Säilytysaika

Kirjanpitolain mukaan tositteita ja liiketapahtumiin liittyvää kirjeenvaihtoa on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Kuuden vuoden säilytysaika koskee siten esimerkiksi myynti- ja ostolaskuja sekä palkka- ja arvonlisäverolaskelmia. Pidempi, vähintään kymmenen vuoden säilytysaika tilikauden päättymisestä, koskee esimerkiksi tilinpäätöstä, kirjanpitoa, toimintakertomusta, tililuetteloa ja kirjanpidon luetteloa. Lailla voidaan erikseen säätää myös näistä poikkeavista ajoista, esimerkiksi kiinteistöinvestointeihin liittyvät tositteet tulee säilyttää 13 vuotta.

Rikosoikeudellinen vastuu

Estettä pidemmälle säilytysajalle ei ole. Pidempi säilytysaika voi olla tarpeen esimerkiksi verotusta tai saamisoikeuden osoittamista varten. Osittainen säilytysvelvollisuuden laiminlyönti voi tulla arvioiduksi kirjanpitorikkomuksena. Sen sijaan kirjanpidon puuttuminen kokonaan on yksi kirjanpitorikoksen tekomuoto. Rikosoikeudellinen vastuu syntyy, jos kirjanpitovelvollinen ei pysty uskottavalla tavalla selvittämään, ettei ole tahallaan kätkenyt kirjanpitoaan.

Säilyttämismuoto

Kirjanpitolaki painottaa huolellisuutta kirjanpitoaineiston säilyttämisessä. Sen sijaan se ei ota kantaa teknisiin yksityiskohtiin, joten säilyttäminen voidaan toteuttaa sähköisestikin. Jos aineistoa kuitenkin säilytetään esimerkiksi pilvipalvelussa, tulee kirjanpitovelvollisen huolehtia siitä, että aineistoon päästään viipymättä Suomesta käsiksi. Varmuuskopiointi on suositeltavaa.

Mikäli tositteiden säilyttäminen herättää enemmän kysymyksiä, vastaa lakipuhelin mielellään tiedusteluihin aiheesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa