Minilex - Lakipuhelin

Kirjanpitolaki ja tositteiden säilyttäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjanpitolain mukaan tositteet on säilytettävä huolellisesti siten, että niiden tarkastelu Suomesta käsin on mahdollista viranomaiselle ja tilintarkastajalle ilman aiheetonta viivettä. Näin ollen aineistoa ei ole pakko säilyttää Suomessa, vaan riittää että kaikkea kirjanpitoaineistoa säilytetään huolellisesti niin että sekä tilintarkastajalla, että viranomaisilla, on Suomesta niihin asianmukainen pääsy ilman kohtuutonta viivettä.

Tositteiden säilytys ja käsittely tulee järjestää niin, että niiden sisältö on vaikeuksitta luettavissa ja tulostettavissa selväkielisessä muodossa. Tositteiden säilyttäminen voi tapahtua paperisena tai sähköisesti. Jos tositteita säilytetään esimerkiksi pilvipalvelussa, tulee kirjanpitovelvollisen huolehtia siitä, että aineistoon päästään viipymättä Suomesta käsiksi. Varmuuskopiointi on suositeltavaa.

Tositteen sisältöä ei saa muuttaa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.

Se että kirjanpitoaineisto on esimerkiksi hävinnyt muuton yhteydessä ei riitä perustelluksi syyksi sille, miksi kirjanpitoaineisto ei ole nähtävillä. Jos kirjanpitovelvollinen ei voi kumota epäilystä siitä, että hän on tahallaan kätkenyt kirjanpitoaineistonsa, syntyy kirjanpitovelvolliselle rikosoikeudellinen vastuu.

Tilikauden tositteet ja kirjanpitoon kuuluviin tapahtumiin liittyvä kirjeenvaihto on säilytettävä vähintään kuusi vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi on päättynyt. Tositteet voidaan siis haluttaessa säilyttää pidempäänkin. Mikäli tositteita ei ole säilytetty vähintään kuutta vuotta, voidaan siitä tuomita kirjanpitorikkomukseen. Mikäli kirjanpitoa ei pidetä lainkaan, syyllistytään kirjanpitorikokseen.

Yleensä on suositeltavaa antaa kirjanpitäjän hoitaa yrityksen kirjanpito sekä huolehtia siihen liittyvistä asioista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa