Minilex - Lakipuhelin

Kansainväliset tilinpäätösstandardit

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan laissa ja muissa säännöksissä sekä Euroopan Yhteisön lainsäädännössä määritettyjä Yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä tilinpäätösstandardeja sekä niistä annettuja tulkintoja. Kansainvälisten standardien merkitys on EU-jäsenyyden myötä kasvattanut merkitystään entisestään. Toki myös kaupan kansainvälistymisellä yleensä on ollut vastaavia vaikutuksia. Olennaisinta kansainvälistä sääntelyä kohdistuu konsernirakenteisiin yrityksiin, jotka siis harjoittavat liiketoimintaa useamman kuin yhden valtion alueella, mutta myös pörssiyhtiöiden on otettava kansainvälinen sääntely huomioon.

Kirjanpitovelvollisen, jonka liikkeeseen laskemat arvopaperit ovat laissa tarkoitetun julkisen kaupankäynnin, taikka sitä vastaavan kaupankäynnin, kohteena jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön alaisessa arvopaperipörssissä, tulee laatia konsernitilinpäätöksensä noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja. Tämä koskee siis suomalaisia julkisia osakeyhtiöitä sekä vastaavia toisten valtioiden lainsäädäntöjen mukaan perustettuja yrityksiä. Mikäli edellä tarkoitettu kirjanpitovelvollinen ei ole velvollinen laatimaan konsernitilinpäätöstä, tulee tämän kuitenkin laatia tilinpäätöksensä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen.

Tilinpäätöksen saa tilanteessa, jossa kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltaminen ei ole pakollista, vapaaehtoisesti laatia niitä noudattaen. Yritys saa siis niin halutessaan laatia tilinpäätöksensä myös kansainvälisten standardien mukaan. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien vapaaehtoinen noudattaminen edellyttää kuitenkin sitä, että kirjanpitovelvollisen kirjanpito tilinpäätös toimintakertomus ja hallinto tarkastetaan tilintarkastuslain mukaisesti.

On huomioitava, että kansainväliset tilinpäätösstandardit poikkeavat osin kansallisista standardeista, mistä johtuen kirjanpitolain mukaiset määräykset elinkeinonharjoittajan kirjanpidosta, kirjanpidon periaatteista sekä esimerkiksi tilinpäätöksen sisällöstä, eivät ole päteviä kansainvälisten kirjanpitostandardien suhteen. Toisaalta kansainvälisten standardien sisältö ei tyhjene pelkästään standardien sanamuotoihin, vaan myös standardeista annetut tulkinnat osaltaan täsmentävät niiden tarkkaa sisältöä. Tämän vuoksi on usein helpointa tukeutua pienempien yritysten kohdalla kotimaiseen kirjanpitosääntelyyn ja jättää kansainvälisten standardien mukainen kirjanpito kansainvälisille yrityksille. Luonnollisesti kansainväliset standardit voi jossain tilanteessa olla järkevää omaksua kansallisestikin toimivan yrityksen kohdalla, jos tavoitteena on esimerkiksi nopea kansainvälistyminen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa