Minilex - Lakipuhelin

Kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen huojentaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Verohallinto voi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi tai lieventämiseksi myöntää verosta osittaisen tai täydellisen vapautuksen.

Vapautus on mahdollinen silloin, kun Suomessa asunut henkilö on joutunut suorittamaan ulkomailla veroa sellaisista ulkomailla saaduista tuloista tai ulkomailla olleesta varallisuudesta, josta on määrätty veroa myös Suomessa. Sama koskee Suomessa asuneen henkilön kuolinpesää sekä kotimaista yhteisöä ja yhtymää. Edellytyksenä vapautukselle on, että olosuhteet ovat säälittävät tai siihen muutoin on erityistä syytä.

Jos samaan tuloon tai varallisuuteen kohdistuu myös kunnallis- ja kirkollisveroa, Verohallinto voi myöntää kuntaa ja seurakuntaa kuultuaan vapautuksen myös näistä veroista.

Mikäli verotusta koskeva toimenpide johtaisi kaksinkertaiseen verotukseen tai muutoin sellaiseen verotukseen, joka olisi vastoin vieraan valtion kanssa kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn valtiosopimuksen tarkoitusta, voi valtiovarainministeriö hakemuksesta myöntää määräämillään ehdoilla osittaisen tai täydellisen vapautuksen Suomessa maksuun pannusta verosta. Sama koskee myös veroon liittyviä seurauksia. Mikäli vapautus verosta koskee myös kunnallis- ja kirkollisveroa, varataan asianomaiselle kunnalle ja seurakunnalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi ennen vapautuksen myöntämistä.

Rahallisesti vähemmän merkittävissä tapauksissa verotusta koskevan toimenpiteen tai muun veroon liittyvän seurauksen huojennuksen voi hoitaa myös Verohallinto. Edellytyksenä tosin on, että pyydetty määrä on enintään 50 000 euroa.

On hyvä huomata, että toisin kuin moneen muuhun verotuspäätökseen, kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa