Minilex - Lakipuhelin

Jäljennös tilinpäätöksestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli kirjanpitovelvollinen on asumisoikeusyhdistys, asunto-osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai asunto-osakeyhtiölaissa tarkemmin määritelty osakeyhtiö, tulee tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta antaa pyynnöstä jäljennös. Tilinpäätöksen rekisteröimiseen kirjanpitolain mukaan velvollisen yhteisön on annettava jäljennös tilinpäätöksestään ja mahdollisesta toimintakertomuksestaan, mikäli tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta tai sitä vastaavasta menettelystä on kulunut kaksi viikkoa ja pyyntö jäljennöksen saamisesta on tehty ennen kuin tilinpäätös ja toimintakertomus on ilmoitettu rekisteröitäväksi.

Rekisteröinnin seurauksena kirjanpitovelvollisen tilinpäätösasiakirjat julkistetaan Patentti- ja rekisterihallituksen toimesta, jolloin niihin voi tutustua kuka tahansa. Jäljennös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta tulee antaa kahden viikon kuluessa pyynnöstä. Kirjanpitovelvollisella on oikeus saada jäljennöksestä maksu, mikäli jäljennöksen pyytäjä on muu kuin viranomainen. Maksun määrä ei saa ylittää summaa, jonka rekisteriviranomainen perii vastaavasta jäljennöksestä. Tilinpäätösasiakirjat ovat julkisia, koska niiden tarkoitus on paitsi palvella verottajaa, niin myös antaa oikea ja totuudenmukainen kuva kirjanpitovelvollisen liiketoiminnasta ja taloudellisesta tilanteesta sen sidosryhmille, sekä myös potentiaalisille sidosryhmille. Näin muun muassa sijoittajat ja velkojat voivat arvioida omaa tuottovaatimustaan ja myös tuotto-odotustaan yritykseen liittyen.

Kirjanpitovelvollinen voi myös itse julkistaa tilinpäätösasiakirjansa. Tällöin on ainoastaan kiinnitettävä huomiota siihen, että jos kyseessä on lyhennelmä tilinpäätöstiedoista, niin kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava annettujen tietojen puutteellisuudesta julkistaessaan tilinpäätöstietoja. Tämä on myös tärkeää lähinnä ulkopuolisten suojaamiseksi mahdollisesti puutteellisilta tilinpäätöstiedoilta.

Jäljennöksen antaminen tilinpäätöksestä on siis käytännössä jokaisen tilinpäätöksen laatijan velvollisuus tietyin edellytyksin, jotka ovat tarkasti määritellyt laissa. Velvollisuuden ei tule olla liian kuormittava kirjanpitovelvolliselle, mistä johtuen onkin säädetty, että kirjanpitovelvollisella on oikeus kohtuulliseen korvaukseen jäljennöksestä, jos pyytäjä on muu kuin viranomainen. Jos aiheeseen ja velvollisuuden laajuuteen juuri omalla kohdalla liittyy epäselvyyksiä, on varminta tiedustella ammattilaisen näkemystä. Helposti apua saa esimerkiksi lakipuhelimesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa