Minilex - Lakipuhelin

Ennakoitu sopimusrikkomus ja pysäyttämisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Irtaimen kaupassa sopimuksen osapuolilla on käytettävissään ennen sopimuksen täyttämistä tiettyjä keinoja, joiden avulla on mahdollista minimoida toisen osapuolen mahdollisesta sopimusrikkomuksesta aiheutuvat vahingot. Eräs näistä keinoista on pysäyttämisoikeus.

Jos sopijapuolen toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat kaupanteon jälkeen sellaisiksi, ettei hän kykene suoriutumaan sopimusvelvoitteistaan, vastapuoli saa omalta osaltaan keskeyttää sopimuksen täyttämisen ja pidättyä suorituksestaan. Jos esimerkiksi myyjä saa kaupanteon jälkeen tietää, että ostaja on varaton tai muuten kykenemätön maksamaan kauppahintaa, hän voi pidättää tavaran hallinnan itsellään. Jos taas ilmenee, että myyjä ei jostain syystä voi luovuttaa kaupan kohteena olevaa tavaraa sovitulla tavalla, voi ostaja puolestaan pidättyä maksamasta kauppahintaa.

Pelkkien kuulopuheiden perusteella ei sopimuksen osapuoli voi kuitenkaan vedota pysäyttämisoikeuteensa ja näin ollen vetoamiseen edellytetään olevan painava syy. Esimerkiksi toisen osapuolen taloudelliset ongelmat tai toimitusvaikeudet voivat tietyissä olosuhteissa olla riittävän painava syy käyttää pysäyttämisoikeutta. Painavia syitä voi olla monenlaisia ja niiden osalta tulee käyttää tapauskohtaista harkintaa.

Sopijapuolen, joka vetoaa pysäyttämisoikeuteensa esimerkiksi pidättäytymällä maksamasta kauppahintaa, on heti ilmoitettava siitä vastapuolelle. Jos hän ei tee näin, on sopimuksen vastapuolella mahdollisesti oikeus vahingonkorvaukseen. Vahingon on tällöin täytynyt aiheutua siitä, että ilmoitusta ei ole annettu ajoissa. Tällainen vahingonkorvaus tulee kyseeseen esimerkiksi silloin, kun työntekijät seisovat turhaan työmaalla, koska tietty työväline ei ole tullut sopimuksen mukaisesti työmaalle. Tällöin työvälineen toimittaja, joka on vedonnut pysäyttämisoikeuteensa eikä ole ilmoittanut siitä vastapuolelle, voi joutua korvaamaan työntekijöiden palkat menettelynsä seurauksena.

Pysäyttämisoikeuttaan käyttäneen sopimuksen osapuolen tulee kuitenkin jatkaa sopimuksen täyttämistä, jos vastapuoli asettaa hyväksyttävän vakuuden sopimuksen täyttämiseksi. Toisin sanoen myyjän on luovutettava kaupan kohde ostajalla, jos ostaja lupaa kirjallisesti myydä esimerkiksi televisionsa maksaakseen kauppahinnan maksuvaikeuksien ilmaantuessa. Tässä tapauksessa televisio toimii kauppahinnan suorittamisen vakuutena. Pysäyttämisoikeus on näin ollen yksi keino turvata oma selusta ennen todennäköistä sopimusrikkomusta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa