Minilex - Lakipuhelin

Avioliittolain varallisuusjärjestelmä


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Avioliitto on oma erityinen yhteiskunnallinen instituutionsa, jota Suomessa säätelee yleisesti avioliittolaki. Avioliittolaki muodostaa kokonaisuuden, jonka avulla avioliitto on mahdollista erottaa muista oikeussuhteista. Avioliittolain varallisuusjärjestelmä säätelee kattavasti puolisoiden välistä suhdetta. Sen lisäksi huomioon tulee ottaa yleiset siviili- ja varallisuusoikeudelliset säädökset.

Puolisoiden oikeussuhteita muotoava avioliittolain varallisuusjärjestelmä perustuu pääpiirteissään omaisuuden ja velkojen erillisyyden sekä sopimusvapauden periaatteille. Näitä periaatteita rajaavat kuitenkin avio-oikeusjärjestelmä sekä tietyt vallintarajoitukset.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa