Minilex - Lakipuhelin

Kuka voi toimittaa vihkimisen?


>> Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 >>

Kirkollisen vihkimisen ovat oikeutettuja toimittamaan evankelis-luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa pappi sekä rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa se henkilö, jolla on vihkimisoikeus. Maistraatti myöntää vihkimisoikeuden sekä pitää yllä vihkimisoikeusrekisteriä, joka on julkinen.

Siviilivihkimiseen ovat velvoitettuja seuraavat henkilöt: käräjätuomari, laamanni, käräjäviskaali, maistraatin päällikkö, henkikirjoittaja, maistraatissa toimiva julkinen notaari sekä käräjäoikeuden notaari, joka on määrätty toimittamaan vihkimisiä. Henkilö, jolle maistraatti on myöntänyt vihkimisoikeuden, on oikeutettu toimittamaan siviilivihkimisen.

Emme vastaa vahingoista, joihin näiden tietojen perusteella on ryhdytty tai oltu ryhtymättä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa