Minilex - Lakipuhelin

Ympäristövahinkolain mukaiset korvausvelvolliset

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ympäristövahingoista ovat lain mukaan vastuussa sellaiset tahot, joiden harjoittamalla toiminnalla on riittävän todennäköinen yhteys vahingon syntymiseen. Ympäristövahinkojen korvausvelvollisuus koskee ensinnäkin sitä tahoa, jonka harjoittamasta toiminnasta tietyllä alueella ympäristövahinko johtuu. Tällainen taho voi olla yksityisoikeudellinen yhteisö, julkisyhteisö tai luonnollinen henkilö.

Korvausvastuuseen voi lisäksi joutua se, joka on rinnastettavissa edellä mainittuun toiminnanharjoittajaan. Edellytyksenä tälle rinnastusperusteiselle vastuulle on, että rinnastettava taho hyötyy jollakin tavalla harjoitettavasta toiminnasta. Vastuun syntymistä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota rinnastettavan tahon määräysvaltaan vahinkoa aiheuttaneessa toiminnassa, sekä hänen taloudelliseen suhteeseensa toiminnan harjoittajaa kohtaan. Tarkoituksena on se, että jos varsinaisen toiminnan harjoittajan sijaan joku toinen "kulisseissa" toimien aiheuttaa vahinkoa, vastuu on kohdistettava siihen joka tosiasiassa on vahingon aiheuttanut.

Korvausvastuu voi koskea myös liiketoiminnan tai sen osan luovutuksensaajaa, jos luovutuksensaaja toiminnan saadessaan tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää toiminnasta aiheutuvasta vahingosta tai häiriöstä, taikka sellaisen uhasta. Tällöin luovutuksensaaja vastaa sekä ennen luovutusta että sen jälkeen aiheutuneista vahingoista. Vilpittömässä mielessä toiminut luovutuksensaaja saa suojaa korvausvaatimuksilta.

Jos ympäristövahinko on aiheutunut useamman edellä mainitun tahon toiminnan seurauksena, he vastaavat vahingosta yhteisvastuullisesti. Vahingonkärsijä voi siis vaatia korvausta kokonaisuudessaan keneltä tahansa heistä. Korvaukset maksanut vahingon aiheuttaja voi puolestaan vaatia muita vahinkotapahtumaan osallisia maksamaan hänelle kunkin oman osuuden korvauksesta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »