Minilex - Lakipuhelin

Ympäristövahinkolain mukainen korvaamismenettely

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Ympäristövahinkoja koskevissa korvausasioissa oikeuspaikkana, eli paikkana jossa korvauskanne voidaan laittaa vireille, toimii pääsääntöisesti vastaajan asuin- tai kotipaikan käräjäoikeus. Kanne voidaan kuitenkin panna vireille myös vahingon aiheuttamispaikan tai ilmenemispaikan käräjäoikeudessa. Vahingonkorvausta vaativa saa itse valita, missä näistä vaihtoehtoisista tuomioistuimista hän nostaa korvauskanteen. Vahingon aiheuttajan on vastattava teoistaan näin valitussa oikeuspaikassa.

Korvausta ympäristövahingosta tulee hakea 10 vuoden kuluessa vahingon syntymisestä tai tapahtumisesta. Tällä määräajalla tarkoitetaan vahingon ilmenemishetkeä, ei sen synnyttäneen tapahtuman aiheutumishetkeä. Ympäristövahingot saattavat ilmetä vasta pitkänkin ajan kuluttua vahinkoon johtaneesta tapahtumasta, joten vahingonkärsijän oikeuksien turvaamiseksi pitkä määräaika kanteen nostamiselle on tarpeellinen.

Vahingonkärsijän on haastettava korvausasiaan kantajaksi se, joka on vastuussa ympäristövahingosta. Lain mukaan tällaisia henkilöitä ovat se jonka harjoittamasta toiminnasta ympäristövahinko johtuu, se joka rinnastetaan tällaiseen toiminnan harjoittajaan, sekä se jolle vahinkoa aiheuttava toiminta on luovutettu, kun luovutuksensaaja tiesi tai hänen piti tietää vahingon aiheutumisesta.

Ympäristövahinkoihin liittyvä vastuu on solidaarista vastuuta eli yhteisvastuuta. Kaikki ne tahot jotka ovat aiheuttaneet vahingon yhdessä, vastaavat sen korvaamisesta myös yhdessä. Vahinkoa kärsinyt voi täten vaatia korvausta koko vahingosta keneltä tahansa, joka on ollut osallisena vahingon aiheuttamisessa. Mikäli vahingonaiheuttajat eivät suorita korvausta vapaaehtoisesti, vahingonkärsijä voi haastaa asiassa yhdenkin vastuussa olevista tahoista oikeuteen. Jos yksi vahingonaiheuttaja maksaa koko korvauksen, hänellä on kuitenkin oikeus vaatia muita yhteisvastuussa olevia maksamaan hänelle oman osuutensa korvausvastuusta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »