Minilex - Lakipuhelin

Yötyö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. 

Yötyön teettäminen on sallittua silloin, kun on kyse jaksotyöstä taikka työstä, joka on järjestetty kolmeen tai sitä useampaan vuoroon. Jos työ on järjestetty kahteen vuoroon, saa yötyötä teettää enintään kello 1:een saakka. Yleisten teiden, katujen ja lentokenttien kunnossapito- ja puhtaanapitotyössä, apteekeissa sekä sanoma- ja aikakauslehdissä teetettävä yötyö on myös sallittua. 

Mikäli yrityksissä, yhteisöissä tai säätiöissä on välttämätöntä toteuttaa vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi huolto- ja korjaustöitä, voidaan tällaisia töitä teettää yötyönä. Sama koskee huolto- ja korjaustöitä joita ei voida toteuttaa samanaikaisesti säännönmukaisen työn kanssa, tai jotka ovat välttämättömiä yrityksessä, yhteisössä tai säätiössä suoritettavan työn säännöllisen kulun ylläpitämiseksi.

Yötyö on mahdollista myös turvetyömailla turpeen nostokautena, sahalaitosten kuivaamoissa sekä kasvihuoneiden ja kuivauslaitosten lämmityksessä.

Tietyissä tapauksissa yötyön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta. Mikäli kyse on kiireellisestä sadonkorjuu- tai kylvötyöstä, työstä joka liittyy välittömästi kotieläinten poikimiseen ja sairauden hoitamiseen tai muusta tällaisesta maataloustyöstä, jonka tekemistä ei sen luonteen vuoksi voida siirtää myöhemmäksi, on yötyön teettäminen mahdollista työntekijän suostumuksella. Myös leipomoissa yötyötä voidaan teettää työntekijän suostumuksella. Jos työ tapahtuu kello 5:n ja 6:n välillä, ei suostumusta tarvita. 

Yötyön teettäminen on luonnollisesti sallittua tilanteessa, jossa työ on luonteeltaan sellaista, että sitä tehdään lähes yksinomaan yöllä. Aluehallintoviraston luvalla ja sen määräämin ehdoin yötyötä voidaan teettää työssä, jossa työn tekninen laatu tai muut erityiset syyt vaativat sitä. Jos kyse on työnantajan kotona tehtävästä hoitotyöstä, saa työtä teettää myös yötyönä.

Työnantajan on työsuojeluviranomaisen pyynnöstä ilmoitettava tälle säännöllisesti teettämästään yötyöstä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa