Minilex - Lakipuhelin

Vastuu ilma-aluksen käyttämisestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli sivulliselle aiheutuu vahinkoa ilma-aluksen käyttämisestä ilmailuun, on aluksen omistajan, haltijan ja käyttäjän korvattava yhteisvastuullisesti kolmannelle osapuolelle aiheutunut vahinko. Korvaukseen sovelletaan sekä erityistä ilmailulakia että soveltuvin osin yleistä vahingonkorvauslakia.

Vahinkona korvataan henkilövahingot sekä omaisuusvahinko silloin, kun se on aiheutunut sellaiselle omaisuudelle, joka ei ollut kuljetettavana vahinkoa aiheuttaneessa ilma-aluksessa. Tällaisetkin omaisuusvahingot voivat tulla korvattavaksi, mutta eri lakien perusteella. Korvauksen saaminen ilmailulain nojalla edellyttää myös sitä, että alus on juuri ilmailuun liittyvässä käytössä vahingon tapahtuessa.

Vastuu on lähtökohtaisesti tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa vastuuta. Ankaraa vastuuta ei kuitenkaan sovelleta yhteentörmäysvahinkoihin toisen ilma-aluksen kanssa. Vastuun varalta on ilmailua harjoittavan hankittava pakollinen vakuutus. Jos vahinkoja pääsee sattumaan, vahingonkorvaus maksetaan ensisijaisesti vakuutuksesta. Laissa on säädetty tarkat edellytykset siitä, mitä tällaiselta vakuutukselta edellytetään. Jos tarvitset apua yksittäistilanteessa, olethan yhteydessä lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa