Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmä riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valituskirjelmän tulee olla riita-asiassa tietyn sisältöinen. Valituskirjelmä toimii hovioikeuskäsittelyn perustana. Valituskirjelmässä tulee mainita ensinnäkin muutoksen hakemisen kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu. Toiseksi valituskirjelmässä on ilmoitettava miltä osin muutosta haetaan ja mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun halutaan tehtävän. Valittajan tulee ilmoittaa valituskirjelmässä perusteet, joilla hän vaatii muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun sekä mitä hän pitää virheellisenä käräjäoikeuden antaman ratkaisun perusteluissa. Valituskirjelmässä voi olla tarpeen ilmoittaa myös peruste jatkokäsittelyluvan myöntämistä varten, jos kyseessä olevassa asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa. Valituskirjelmässä tulee tuoda esille myös todisteet sekä se, mitä niillä halutaan näyttää toteen.

Valittajan tulee valituskirjelmässä esittää halutessaan hovioikeudessa järjestettävää pääkäsittelyä koskeva pyyntö. Pyynnön tulee käydä selvästi ilmi valituskirjelmästä ja pääkäsittelyn toimittamiselle hovioikeudessa on oltava yksilöitävä syy. Syyn yksilöimisellä on tärkeä merkitys, koska sen on katsottu helpottavan sekä pääkäsittelyn toimittamista koskevaa harkintaa, että pääkäsittelyn valmistelun aloittamista. Joskus valituskirjelmä voi jäädä sisällöltään puutteelliseksi. Tällaisissa tapauksissa tuomioistuin antaa valittajalle kehotuksen täydentää valituskirjelmäänsä.

Hovioikeudelle osoitettavan valituskirjelmän tulee olla edellä mainittujen sisältövaatimusten mukainen. Valituskirjelmän tulee olla laadittu niin yksiselitteiseksi, että siinä esitetyt vaatimukset perusteineen ovat lähes sellaisinaan siirrettävissä hovioikeuden tuomioon. Yleensä valituskirjelmän epäselvyys johtaa siihen, että siihen annettava vastauskin on epäselvä. Tämä taas voi johtaa valmistelun jatkamiseen kirjallisena tai suullisena, mikä aiheuttaa lisäkustannuksia asianosaisille.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa