Minilex - Lakipuhelin

Valituskirjelmä riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Riita-asiaa koskevan valituskirjelmän tulee olla tietyn sisältöinen. Valituskirjelmä toimii asiassa hovioikeuskäsittelyn perustana.

Valituskirjelmässä tulee mainita ensinnäkin muutoksen hakemisen kohteena oleva käräjäoikeuden ratkaisu. Toiseksi valituskirjelmässä on ilmoitettava miltä osin muutosta haetaan ja mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun halutaan tehtävän. Valittajan tulee ilmoittaa valituskirjelmässä perusteet, joilla hän vaatii muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun sekä mitä hän pitää virheellisenä käräjäoikeuden antaman ratkaisun perusteluissa. Valituskirjelmässä voi olla tarpeen ilmoittaa myös peruste jatkokäsittelyluvan myöntämistä varten, jos kyseessä olevassa asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa. Valituskirjelmässä tulee tuoda esille myös todisteet sekä se, mitä niillä halutaan näyttää toteen. Valittajan tulee valituskirjelmässä esittää halutessaan hovioikeudessa järjestettävää pääkäsittelyä koskeva pyyntö. Pyynnön tulee käydä selvästi ilmi valituskirjelmästä ja pääkäsittelyn toimittamiselle hovioikeudessa on yksilöitävä syy. Syyn yksilöimisellä on tärkeä merkitys, koska sen on katsottu helpottavan sekä pääkäsittelyn toimittamista koskevaa harkintaa, että pääkäsittelyn valmistelun aloittamista.

Joskus valituskirjelmä voi jäädä sisällöltään puutteelliseksi. Tällaisissa tapauksissa tuomioistuin antaa valittajalle kehotuksen täydentää valituskirjelmäänsä.

Hovioikeudelle osoitettavan valituskirjelmän tulee olla edellä mainittujen sisältövaatimusten mukainen. Riita-asiaa koskevasta valituskirjelmästä ja sen sisällöstä kannattaa keskustella tarkemmin lakimiehen kanssa. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa alla olevasta lakipuhelimen numerosta.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »