Minilex - Lakipuhelin

Valittaminen tuomioistuimen päätöksestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Muutoksenhaun tarkoitus on mahdollistaa tuomioistuimen ratkaisun korjaaminen ylemmässä tuomioistuimessa, jos asianosainen pitää annettua tuomiota virheellisenä. Tämä on muutoksenhakujärjestelmän ensisijainen tehtävä. Tämän lisäksi ylemmät tuomioistuimet ohjaavat alempien tuomioistuinten ratkaisutoimintaa ja valvovat ratkaisukäytännön yhtenäisyyttä muutoksenhakujärjestelmän kautta.

Suomessa on käytössä kolmen oikeusasteen järjestelmä. Alioikeutena toimivan käräjäoikeuden ratkaisuista voidaan valittaa hovioikeuteen, jonka ratkaisuihin puolestaan haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta. Riita-asian asianosaisella, jonka vahingoksi asia on joltakin osalta tuomioistuimessa päätetty, on oikeus hakea päätökseen muutosta ylemmältä tuomioistuimelta, ellei asiassa ole säädetty muutoksenhakukieltoa, ja jos asianosaiset eivät ole tehneet sopimusta, jossa he sitoutuvat olemaan hakematta muutosta käräjäoikeuden päätökseen.

Valitus voi koskea joko asian aineellista tai menettelyllistä puolta. Asiallinen virhe voi johtua esimerkiksi väärästä lain soveltamisesta tai oikeudellisten seuraamusten synnylle tarpeellisen tosiseikaston olemassaolon virheellisestä arvioinnista. Menettelyvirhe on usein valituksen perustana siksi, että virheen on havaittu tai voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Valitus on tehtävä sille säädetyssä määräajassa, jolloin tuomion lainvoimaiseksi tuleminen lykkääntyy. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksen johdosta määrätä riita-asiassa annetun tuomion täytäntöönpanon keskeytettäväksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa