Minilex - Lakipuhelin

Tyytymättömyyden ilmoittaminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asianosaisen tulee ilmoittaa riita-asiassa tyytymättömyyttä halutessaan hakea muutosta käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun. Tyytymättömyyttä tuomioon on ilmoitettava seitsemän päivän kuluessa tuomion julistamisesta tai antamisesta. Muutoin oikeus muutoksen hakemiseen menetetään ja käräjäoikeuden ratkaisu tulee lainvoimaiseksi.

Tyytymättömyyttä voidaan ilmoittaa tuomioistuimelle, joka on ratkaissut kyseessä olevan asian. Tyytymättömyyden ilmoittaminen on mahdollista joko suullisesti tai kirjallisessa muodossa. Tyytymättömyyttä voidaan ilmoittaa sähköisestikin. Tyytymättömyyden ilmoitus voi koskea myös vain osaa käräjäoikeuden ratkaisusta, mutta tällaisesta rajoituksesta on mainittava samalla, kun tyytymättömyyttä ilmoitetaan. Käräjäoikeuden puheenjohtaja tai hänen ollessa estyneenä muu lainoppinut käräjäoikeuden jäsen päättää tyytymättömyyden ilmoituksen hyväksymisestä. Jos tyytymättömyyden ilmoitus hyväksytään, tyytymättömyyttä ilmoittaneelle annetaan valitusosoitus.

Tyytymättömyyttä tulee siis ilmoittaa seitsemän päivän kuluessa ratkaisun antamisesta tai julistamisesta, tai muuten muutoksenhakuoikeus menetetään. Mikäli haluat tietää lisää tyytymättömyyden ilmoittamisesta riita-asiassa, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa